Inwestycje wodno-ściekowe z dofinansowaniem

Dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego, mieszkańcy Rajgrodu i Brańska będą mieli wodę lepszej jakości. Poprawią także parametry odprowadzanych ścieków. Na inwestycje przewidziano ponad pięć milionów złotych. Nabór konkursowych wniosków trwa do końca marca.

 Fot. Bia24.pl

Fot. Bia24.pl

- Miasto Brańsk i gmina Rajgród wzięły udział w konkursie na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ogłoszonym w ramach RPOWP 2014-2020. Ich wnioski zostały pozytywnie ocenione, a Zarząd Województwa właśnie zdecydował o przyznaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego - informuje Urszula Arter, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Brańsk, za pieniądze z dotacji zbuduje nowe ujęcie wody i zmodernizuje oczyszczalnię ścieków. Dzięki temu mieszkańcy będą korzystali z wody lepszej jakości. Na inwestycji zyska także środowisko, do którego trafi mniej zanieczyszczeń, przedostających się do gleby i wód powierzchniowych czy podziemnych. Na te działania miasto Brańsk otrzyma dofinansowanie 1,4 mln zł. Koszt całej inwestycji wyniesie 2,8 mln zł.

W Rajgrodzie natomiast zaplanowano wybudowanie oczyszczalni ścieków oraz nowego wodociągu (długości 2,26 km). Przyniesie to zyski mieszkańcom, których gospodarstwa zostaną przyłączone do sieci wodociągowej. Poprawi to także znacznie parametrów oczyszczania ścieków. Koszt inwestycji wynosi 7,7 mln zł. Dotacja, jaką otrzyma Rajgród z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pokryje jej większą część, bo 4 mln zł.

W konkursie można jeszcze składać wnioski. Nabór trwa do końca marca. Wziąć w nim udział mogą samorządy, podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej a także inne podmioty, które wykonują usługi publiczne (także przedsiębiorstwa). 

Zobacz również