Inwestycja z perspektywą

Miasto Białystok bierze udział w konkursie „Inwestycja z perspektywą”. Mieszkańcy mogą zagłosować na projekt "Modernizacja zabytkowego budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych". Oddawanie głosów trwa do 10 lutego.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

Trwa głosowanie na najpotrzebniejsze i najlepsze inwestycje samorządowe dofinansowane z funduszy europejskich. Konkurs wygrają te przedsięwzięcia, które uzyskają największą liczbę głosów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców zgłaszającego samorządu. Rywalizacja trwa od 1 do 10 lutego (do godz. 16.00). Zagłosować na białostocki projekt można na stronie organizatora.

W Białymstoku została zrealizowana przebudowa i rozbudowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych, zadbano także o zagospodarowanie terenu wokół obiektu wraz z infrastrukturą techniczną. Budynek warsztatów jest obiektem dawnej fabryki włókienniczej z przełomu XIX i XX wieku.

Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokonano nowego podziału pomieszczeń, wymieniono stolarkę okienną, w tym w części XIX-wiecznej na okna z zachowaniem pierwotnych podziałów oraz stolarkę drzwiową. Wykonano również docieplenie ścian zewnętrznych ze szczególną ochroną wystroju elewacji frontowej budynku starej fabryki.

Budynek wyposażono w niezbędne instalacje wewnętrzne oraz system sygnalizacji pożaru, nadzór wizyjny, audio-video, instalacje strukturalne, instalacje odpylania i sprężonego powietrza, a także w nowoczesne maszyny do zajęć praktycznych, np. centrum obróbcze, pilarki, szlifierki, strugarki, prasy montażowe, drukarki 3D.

Utworzono 14 pracowni, w tym między innymi halę obróbki maszynowej drewna, lakiernię, pracownie renowacji mebli i projektowania mebli, tapicernię, pracownie komputerowe i inne. Dobudowano centrum wystawienniczo-konferencyjne oraz budynek magazynowy z wiatą. W ramach projektu zakupione zostało także specjalistyczne wyposażenie w celu stworzenia nowoczesnej placówki szkoleniowej.

Rozbudowa obiektu Pracowni Zajęć Praktycznych przy ZST w Białymstoku miała na celu stworzenie nowoczesnego obiektu edukacyjnego, który pozwoli lepiej dostosować ofertę kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. W nowoczesnych pracowniach praktycznej nauki zawodu uczniowie są kształceni w różnych kierunkach zawodowych, ze szczególnym naciskiem na rozwój branży drzewnej.

Prace budowlane zakończono w 2021 r., a zadanie polegające na zakupie wyposażenia do pracowni ZST – w 2022 r. Wartość projektu wyniosła ok. 18,4 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniosło ok. 14,1 mln zł.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również