Innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw i samorządów

Przemysł 4.0, cyberbezpieczeństwo czy cyfryzacja w gospodarce - to tematy konferencji "Innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw i samorządów". Wydarzenie odbyło się wczoraj (13.06) w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Zorganizowała je Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Konferencja "Innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw i samorządów" [fot. wrotapodlasia.pl]

Konferencja "Innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw i samorządów" [fot. wrotapodlasia.pl]

Konferencja odbywała się pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który w nagranym wystąpieniu zwrócił się do uczestników:

- Innowacje to dziś konieczny kierunek rozwoju. Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjności to przede wszystkim nowa, lepsza jakość życia i generator nowych, lepiej płatnych miejsc pracy. Innowacje to przemysł i przedsiębiorczość, ale nie tylko. Muszą być one udziałem także administracji, szkolnictwa, służby zdrowia, a nawet sfery kultury. Są potrzebne wszędzie tam, gdzie pracują ludzie. Zawsze można zrobić coś efektywniej, sprawniej, taniej, estetyczniej - mówił premier Morawiecki.

Jak przypomniał, od kilku lat wspinamy się w europejskim rankingu innowacji, ale nadal plasujemy się poniżej unijnej średniej. Dlatego właśnie innowacyjność musimy szczególnie wspierać. Wspomniał również, że tym pod względem Podlaskie jest wyjątkowe.

- Ponad 30 proc. firm przemysłowych prowadzi tu działalność badawczo-rozwojową. To najwyższy odsetek w Polsce - podkreślił Mateusz Morawiecki. - Podlascy innowatorzy wiedzą najlepiej, że droga od pomysłu do zastosowania jest czasem naprawdę długa, bo do wdrażania innowacji potrzebne są pieniądze. A Polski nie stać na to, by dobre pomysły lądowały w szufladach.

Dlatego nasz kraj przeznacza na badania i rozwój coraz większe pieniądze. I są one coraz łatwiej dostępne.

- Można powiedzieć, że fundusze na innowacje leżą na stole, wystarczy po nie sięgnąć. Do czego gorąco państwa namawiam - podsumował szef rządu.

W panelu inauguracyjnym, poświęconym innowacjom w samorządach i firmach, wzięli udział m.in. Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w KPRM i Artur Kosicki, marszałek województwa, który odniósł się właśnie do rozwoju innowacyjności w Podlaskiem.

- Jest tak, jak powiedział pan premier, ponad 30 proc. podlaskich firm stosuje rozwiązania innowacyjne. I cieszę się, że to właśnie w Białymstoku spotykamy się, by porozmawiać, wskazać różnego rodzaju problemy, podzielić doświadczeniami, jeśli chodzi o wdrażanie innowacji - mówił marszałek.

Dodał, że w dokumentach strategicznych, jakie przygotował samorząd województwa, znalazły się zapisy o wspieraniu innowacji, np. w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 jest mowa o realizacji Smart City (inteligentne miasto) czy Smart Village (inteligenta wieść), opartych o nowoczesne, cyfrowe rozwiązania. Innowacyjnym podejściem jest również RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), który pozwala wdrażać fundusze europejskiej poprzez lokalne grupy działania, partnerstwa na poziomie lokalnych społeczności.

Marszałek wspomniał również, że zarząd powołał grupę roboczą pod nazwą Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego, w ramach której samorządy będą mogły się dzielić m.in. pomysłami, problemami i doświadczeniami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

- Jako zarząd województwa jesteśmy bardzo dumni, że w kontrakcie programowym, który podpisaliśmy z rządem, umieściliśmy – jako projekty strategiczne dla rozwoju województwa – przedsięwzięcia realizowane przez podmioty komercyjne, przez podlaskich przedsiębiorców: Smart Education, Technoplex, Podlaski park przemysłowy przemysłu 4.0, Dolina Rolnicza 4.0 - wymieniał marszałek Artur Kosicki. - Wartość tych projektów to prawie 50 mln euro. Chyba żadne województwo nie przyjęło jeszcze takiego rozwiązania. A myśmy się pokusili o to, aby oddać te pieniądze przedsiębiorcom, bo uważamy, że oni dobrze wiedzą, jak te fundusze zainwestować z korzyścią dla regionu - dodał.

- Dla nas, jako Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która również zajmuje się cyfryzacją naszego państwa, ważne jest, abyśmy wspólnie z państwem ustalali kierunek cyfrowego rozwoju naszego kraju - mówił do samorządowców i przedstawicieli firm minister Adam Andruszkiewicz, który był pomysłodawcą konferencji.

Podkreślił, jak ważne jest przejście z papierowego na elektroniczny obieg dokumentów. Jest on już stosowany powszechnie w administracji rządowej, coraz częściej w samorządowej, ale powinien objąć również przedsiębiorstwa.

- Nie ma żadnych racjonalnych podstaw, aby drukować papier i podpisywać dokumenty ręcznie. Wszyscy teraz obsługujemy komputer, internet i możemy pracować na obiegu elektronicznym, rozwijając takie e-usługi jak: profil zaufany, polską bramę cyfrową, polski portfel cyfrowy, aplikację mObywatel. Mamy całe spektrum narzędzi dostępnych dla przedsiębiorców, samorządowców, dla wszystkich obywateli, która pozwalają sprawnie działać - wymieniał Adam Andruszkiewicz.

Podczas konferencji samorządowcy i przedsiębiorcy mogli zapoznać się z szeroką ofertą, dotyczącą finansowania innowacji, dostępu do platform cyfrowych czy rozwoju e-usług.

Źródło: UMWP

Zobacz również