Gmina Wasilków przyjazna przedsiębiorcom

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, jeśli w wyniku prowadzonej działalności tworzone są nowe miejsca pracy, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na terenie gminy Wasilków.

[fot. Miasto i Gmina Wasilków]

[fot. Miasto i Gmina Wasilków]

Zwolnione z płacenia podatku mogą być budowle, budynki oraz grunty zajęte wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym i usługowym, związane z nowo utworzonymi miejscami pracy:

- budynki i budowle lub ich części  stanowiące nowe inwestycje oraz zajęte pod nie grunty związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, jeżeli nowa inwestycja polega na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa,

- nowo nabyte budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zwolnienie przysługuje na okres:

• 1 roku, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 1 do 3 miejsc pracy,

• 2 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 4 do 7 miejsc pracy,

• 3 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 8 do 15 miejsc pracy,

• 4 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 16 do 30 miejsc pracy,

• 5 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono powyżej 30 miejsc pracy.

Warunek utworzenia nowych miejsc pracy zostanie spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia potwierdzony dokumentami.

Uwaga: Uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na terenie gminy Wasilków.

Szczegóły na stronie internetowej wasilkowskiego urzędu.

Zobacz również