Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Marszałek przekazał czeki podlaskim samorządom

W czwartej edycji autorskiego programu Samorządu Województwa Podlaskiego wsparcie otrzymało 119 gmin na łączną kwotę 61 mln zł. We wtorek, 2 kwietnia, marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś oraz członek zarządu województwa Wiesława Burnos wręczyli symboliczne czeki z dotacjami beneficjentom Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

[fot. Krzysztof Duszyński/UMWP]

[fot. Krzysztof Duszyński/UMWP]

– 
Nas
progra
powsta
ł 
w 202
roku
Nik
wcześnie
ni
zaproponował 
takieg
wsparcia
Obecn
zarzą
zdecydował
że tak

fundus
jes
bardzopotrzebny
bo t
samorządowc
wiedzą
na jaki
inwestycj
potrzebują 
pieniędzy
My możem
jedyni
wspomó
te plan
 mówił 
marszałe
województwa podlaskiego Artu
Kosick
i dodał
że Fundus
Wsparci
Gmi
i Powiató
jes
dl
każdego
Bo wszyscy
którz
złożyl
wniosk
do teg
funduszu
otrzymal
wsparcie.

Natomiast Wiesława Burnos życzyła udanych inwestycji.

– Dziękuję wam, że wykorzystujecie każdą szansę, aby rozwijały się małe ojczyzny – dodała.

O tym, że Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów „zdał egzamin” mówił z kolei wicemarszałek Olbryś.

– Program pozwala realizować wspaniałe przedsięwzięcia, tak ważne dla lokalnych społeczności. A to, że otrzymane pieniądze są dobrze spożytkowane, doskonale widać jadąc przez podlaskie miejscowości – mówił.

A Bogusław Dębski zauważył, że pomoc udzielona w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów nie wstrzymała realizacji zadań wojewódzkich.

Jednym z beneficjentów tegorocznego rozdania jest gmina Bargłów Kościelny, która dotację w wysokości 300 tys. zł przeznaczy na remont budynku po byłej szkole w miejscowości Kamionka Stara. – Zamierzamy wymienić dach, kominy oraz elewację – informował wójt Radosław Wawiórko.

Gmina, którą zarządza, nie pierwszy raz korzysta z funduszu. – Na przełomie ostatnich lat w ramach tego funduszu przeprowadzaliśmy niezbędne prace remontowe. Z tych pieniędzy został wyremontowany budynek w miejscowości Pruska i doposażyliśmy Gminny Dom Kultury w Bargłowie Kościelnym – dodał wójt.

Również po raz kolejny z dotacji z budżetu województwa w ramach FWGiP korzysta gmina Supraśl. Burmistrz Radosław Dobrowolski przypomniał, że w poprzednich latach gmina otrzymała pieniądze na renowację miejsca pamięci w Grabówce. Chodzi o miejsce masowych egzekucji mieszkańców Białostocczyzny, zamordowanych przez Niemców w latach 1941-44.

Teraz samorząd dostał 800 tys. zł na utworzenie miejsc rekreacji w Supraśli i w Grabówce.

– To jest dla nas wspaniała pomoc, bo bez takiego wsparcia wiele inwestycji nie zostałoby zrealizowanych – podkreślał burmistrz.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli także radni: Paweł Wnukowski, Adam Wojciech Sekściński, Grzegorz Kapica, Stanisław Derehajło, Sławomir Nazaruk, Bogdan Dyjuk, Mikołaj, a także dyrektor Gabinetu Marszałka Robert Jabłoński i dyrektor Biura Prawnego urzędu marszałkowskiego Marcin Sutkowski.

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów funkcjonuje od 2021 r. Na przestrzeni czterech lat w ramach programu dofinansowanie otrzymało blisko 300 projektów na łączną kwotę prawie 180 mln zł.

Pełna lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w 2024 r. dostępna jest na stronie: polaskie.eu.

Źródło: UMWP

 

Zobacz również