FOTO. Wielki zjazd studentów. Forum Uczelni Technicznych na PB

Politechnika Białostocka była gospodarzem zjazdu Forum Uczelni Technicznych. Udział w nim wzięli przedstawiciele 30 uczelni wyższych z całej Polski. Głównym tematem obrad był powrót do nauczania stacjonarnego.

fot. G. Kościuk (PB)

fot. G. Kościuk (PB)

- Ten zjazd był wielkim wyzwaniem dla naszego samorządu szczególnie dlatego, że był pierwszym od ponad półtora roku zjazdem stacjonarnym - mówi Kamil Kulesza, przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. - My, jako samorządy Forum Uczelni Technicznych, już dawno chcieliśmy się spotkać, niestety, ze względu na obostrzenia, nie było takich możliwości. Teraz najbardziej palącym tematem był stacjonarny powrót na uczelnię. Powrót do zajęć, laboratoriów, ćwiczeń.

W debatach brało udział 52 przedstawicieli samorządów stacjonarnie i 30 online.

- Obradowaliśmy wraz z rektorami z Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, z naszą panią rektor Martą Kosior-Kazberuk, o tym, jak chcemy przeprowadzić ten powrót na nauczanie stacjonarne ? kontynuuje Kamil Kulesza. - Jak? Będzie to oczywiście wyzwanie. Przede wszystkim trzeba będzie studentów na nowo przyzwyczaić do tego systemu. Będziemy na pewno wykorzystywać po części rozwiązania wypracowane też podczas nauczania zdalnego. Na przykład - jeśli chodzi o wykłady to nie ma co ukrywać, dzięki nauczaniu zdalnemu frekwencja bardzo wzrosła. Nie są one obowiązkowe, ale kiedy studenci nie muszą już przyjeżdżać specjalnie na dwie godziny na uczelnię, tylko wystarczy się zalogować i połączyć, to około 90 proc. studentów brało udział w wykładach.

Studenci podczas zjazdu Forum Uczelni Technicznych rozmawiali też o powrocie do organizacji juwenaliów czy adapciaków, czyli obozów adaptacyjnych dla studentów rozpoczynających naukę na uczelni.

- Myślę, że udało nam się efektywnie wykorzystać te cztery dni które mieliśmy zaplanowane na nasze obrady, na integrację, poznanie się ? podsumowuje Kamil Kulesza. - Wielu nowych ludzi przyjechało do Białegostoku. Myślę, że wszyscy wrócili pełni uśmiechu pełni nowej energii.

Zjazd Forum Uczelni Technicznych zorganizował Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej. Forum Uczelni Technicznych jest komisją branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski i zrzesza 29 samorządów studenckich oraz jeden samorząd stowarzyszony uczelni technicznych. Ważnym aspektem działalności Forum Uczelni Technicznych jest wspieranie samorządów studenckich oraz studentów dla potrzeb rozwoju naukowego oraz pomoc we wchodzeniu na rynek pracy. FUT działa na rzecz studentów, a także samorządów członkowskich wspólnie rozwijając się i wymieniając wiedzą. Zjazdy odbywają się kilka razy w roku na różnych uczelniach, w różnych województwach i pozwalają zobaczyć, jak pracują inne samorządy. W tym miesiącu był to Białystok i Politechnika Białostocka.

Wykaz uczelni biorących udział w wydarzeniu:

Politechnika Gdańska

Politechnika Lubelska

Politechnika Śląska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Politechnika Świętokrzyska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J Śniadeckich w Bydgoszczy

Politechnika Łódzka

Politechnika Koszalińska

Politechnika Poznańska

Politechnika Warszawsk

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Politechnika Wrocławska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Opolska

Politechnika Wrocławska

Politechnika Łódzka

Politechnika Koszalińska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Politechnika Poznańska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Politechnika Częstochowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kos?ciuszki

Małgorzata Turecka, opr. (jd)

Galeria

Zobacz również