FOTO. Nowi policjanci złożyli ślubowanie

Nowo przyjęci policjanci ślubowali "Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia...". Rotę ślubowania od 8 funkcjonariuszy przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc.

Źródło: Podlaska Policja

Źródło: Podlaska Policja

W piątek w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy.

W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z zastępcami oraz kapelanem podlaskiej Policji, kadrą kierowniczą i przedstawicielami związków zawodowych.

Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc.

Ośmiu funkcjonariuszy ślubowało m.in. "Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia...". Policjanci musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. W pierwszym tegorocznym naborze do służby w garnizonie podlaskim przyjęto łącznie 4 policjantki i 22 policjantów.

Galeria

Zobacz również