FOTO. Dzikie pszczoły pojawią się w Zwierzyńcu

Urząd Miasta chce w ten sposób dbać o bioróżnorodność.

Źródło: UM Białystok

Źródło: UM Białystok

Masto informuje, że Rozpoczyna się realizacja kolejnego zadania z programu "Ochrony owadów zapylających na obszarze Białegostoku".

W ramach nowego projektu na terenie Lasu Zwierzynieckiego przylegającym do Alei Myrchów na zlecenie Miasta zainstalowane zostaną dwie kłody bartne i wydłubana kolejna - w naturalnym pniu drzewa. Barcie będą zasiedlone rojami dzikich pszczół występujących w stanie naturalnym w puszczach na ternie Podlasia. To pierwszy tego typu projekt w Polsce, który jest realizowany przez gminę. Do zawieszenia kłód bartnych wybrano potężną topolę i dorodny grab, a do dłubania barci - masywną sosnę, która jest drzewem martwym i dobrze nadaje się do realizacji tego zadania.

Od 2019 r. Miasto realizuje również projekt o nazwie "Bioróżnorodność Miasta Białegostoku". Badany jest stan środowiska przyrodniczego miasta, wskazywane najcenniejsze siedliska, biotopy czy też gatunki roślin i zwierząt występujących na obszarze Białegostoku. W projekt są zaangażowani naukowcy z Uniwersytetu, Politechniki i innych ośrodków naukowych reprezentujących różne dziedziny wiedzy przyrodniczej.

Ci eksperci opracowują badania i przedstawiają je w formie monografii. Projekt będzie realizowany do 2023 r. i będzie się składał z 14 tematycznych opracowań. W 2019 r. zrealizowane zostały trzy monografie. Pierwsza dotyczy bioróżnorodności jako zjawiska przyrodniczego i zagadnienia naukowego nabierającego coraz większego znaczenia na całym świecie. Druga część została poświęcona motylom dziennym, a trzecia szacie roślinnej. W 2020 r. miały być zrealizowane kolejne części dotyczące m. in. ptaków, płazów i gadów, ssaków oraz mchów i porostów, ale ze względu na epidemię koronawirusa projekt został wstrzymany i będzie realizowany w 2021 r.

Urzędnicy przypominają, że od wielu lat w Białymstoku prowadzone są różne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i edukacji przyrodniczej. - Wśród nich można wymienić m.in. zakładanie łąk kwietnych, pól słonecznikowych i rzepakowych, rezygnację z koszenia wybranych zieleńców w pasach drogowych, stawianie budek lęgowych, domków dla owadów czy wiewiórek, montaż platform pływających z funkcją oczyszczania wody, utworzenie sadu edukacyjnego oraz miejską pasiekę, która stanęła na skwerze przy ul. Augustowskiej - wymienia Eliza Bilewicz-Roszkowska z magistratu.

Galeria

Zobacz również