FOTO. Będzie czystsza woda. Wodociągi mają nowy pulsator do jej uzdatniania

W Wodociągach Białostockich działa już nowy, trzeci pulsator - urządzenie będące istotnym elementem uzdatniania i oczyszczania wody pitnej.

Źródło: UM Białystok (Dawid Gromadzki)

Źródło: UM Białystok (Dawid Gromadzki)

Pulsator został zbudowany za 17 mln zł w ramach projektu "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków", współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt jest realizowany przez Wodociągi Białostockie od 2017 r.

Projekt obejmuje:

- budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w 30 ulicach Białegostoku,

- modernizację oczyszczalni ścieków,

- modernizację ujęcia wody w Wasilkowie oraz ciągu technologicznego produkcji wody na Pietraszach (wymiana warstw filtracyjnych w stawach Stacji Uzdatniania Wody Wasilków oraz budowa trzeciego pulsatora w SUW Pietrasze),

- budowę instalacji fotowoltaicznej w Stacji Uzdatniania Wody Jurowce,

- modernizację kolektorów sanitarnych w centrum miasta, 

- zakup dwóch samochodów specjalnych do monitorowania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej.

Koszt całego projektu wynosi ponad 170 mln zł netto (63% czyli 108,8 mln zł stanowi dotacja z Unii Europejskiej, 47 mln zł - preferencyjna pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reszta - to środki własne spółki).

- Najważniejsze, że dzięki realizacji tego projektu zdecydowanie poprawia się jakość życia mieszkańców Białegostoku - powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. - Istotne jest także to, że woda płynąca z naszych kranów jest jeszcze lepszej jakości i możemy ją pić bez żadnych przeszkód.

W sierpniu 2020 roku, dzięki oszczędnościom wynikającym z rozstrzygniętych przetargów, Wodociągi Białostockie podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozszerzenie projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w 12 kolejnych ulicach Białegostoku: Nowakowskiego, Zawady-Lodowa-Chmielowa, Honorowych Krwiodawców, Kościałkowskiego, Kryształowej, Płockiej i Przytorowej oraz Polnej, Kiemliczów, Rzędziana, Wasilkowskiej i Zwierzynieckiej.

Zakończenie realizacji całego projektu jest planowane na wiosnę 2022 roku.

Naszą transmisję z otwarcia nowego pulsatora w Wodociągach Białostockich obejrzysz na Facebooku na fanpage'u portalu Bia24.pl

Galeria

Zobacz również