Forum Inicjatyw Społecznych w Białymstoku

Przedstawiciele trzeciego sektora i samorządu miejskiego spotkali się na Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok 2023. Hasłem wydarzenia jest "wartość to podstawa". Rozmowy dotyczą Unii Europejskiej.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

Miasto Białystok wraz z partnerami społecznymi - Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum - zaprosiło organizacje pozarządowe i przedstawicieli samorządu na coroczną konferencję Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok 2023. Wydarzenie jest poświęcone kwestiom Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Odbywa się w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3.

Forum składa się z dwóch części. Pierwsza ukazała Kartę Praw Podstawowych jako instrument włączania społecznego. Podczas wykładu wprowadzającego Iwona Janicka - członkini European Community of Practice on Partnership - mówiła, w jaki sposób wartości podstawowe służą włączaniu osób wykluczonych. Następnie w panelu dyskusyjnym zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński, Marta Gontarska z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Iwona Janicka, Marcin Kruhlej z Fundacji Dialog oraz Vita Kociubajło z Fundacji Białystok DziałaMY zaprezentowali dobre praktyki i rozwiązania w tym zakresie.

W drugiej części Karta Praw Podstawowych jest analizowana pod kątem codziennego funkcjonowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Zaproszeni eksperci podzielą się z uczestnikami forum przykładami działań możliwych do zaimplementowania w organizacjach. Michał Broniatowski - członek redakcji Onet.pl i dziennikarz POLITICO - omówi realizację zapisów karty w kulturze, Izabela Sopalska-Rybak - prezeska Fundacji Kulawa Warszawa - w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, a Katarzyna Batko-Tołuć - dyrektorka programowa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska - w aktywności społecznej. Wydarzenie jest tłumaczone na język migowy.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również