Firma medyczna wyprowadzała pieniądze za granicę. Zaległy podatek to prawie 10 mln złotych

Jedna z mazowieckich spółek działających w branży medycznej chciała oszukać Skarb Państwa na blisko 10 mln złotych. Pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno - Skarbowego z Białegostoku podczas kontroli w firmie ujawnili finansowe nieprawidłowości i doprowadzili do wpłaty pełnej kwoty podatkowych zaległości.

fot. pixabay

fot. pixabay

Pracownicy KAS z Białegostoku w ramach kontroli w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz weryfikacji tzw. cen transferowych ustalili, że jedna z mazowieckich spółek w latach 2012 - 2014 dokonywała transferu swojego dochodu do zagranicznych jednostek powiązanych. Transfer ten odbywał się w związku z transakcjami dotyczącymi dystrybucji wyrobów medycznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania pracownicy podlaskiej KAS ustalili, że działania spółki miały na celu zaniżenie podstawy opodatkowania, a tym samym zaniżenie należnego podatku CIT za powyższe lata.

Spółka nie zakwestionowała ustaleń kontrolujących składając korekty deklaracji podatkowych i wpłacając zaległy podatek CIT wraz z odsetkami w łącznej kwocie 9 milionów 800 tysięcy złotych.

Zobacz również