Filolog UwB z nominacją profesorską

Prof. dr hab. Wioletta Wejs-Milewska, prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, odebrała w środę (10 stycznia) z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nominację profesorską.

Prof. dr hab. Wioletta Wejs-Milewska [fot. UwB]

Prof. dr hab. Wioletta Wejs-Milewska [fot. UwB]

Prof. Wioletta Wejs-Milewska kieruje Zakładem Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych. Zajmuje się literaturą polską XX w., rozpatrywaną interdyscyplinarnie pod kątem antropologii pogranicza kultur oraz problemów psychospołecznych w sytuacji wyobcowania, ze szczególnym uwzględnieniem casusu emigracji niepodległościowej po 1939 r.

Opublikowała kilka monografii, przygotowała do druku m.in. publicystykę radiową G. Herlinga-Grudzińskiego, jest autorką licznych artykułów naukowych. Od 2019 roku jest prodziekanem ds. rozwoju Wydziału Filologicznego UwB. 

Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Zobacz również