Ferie szkolne: jeden termin dla wszystkich

Tydzień temu zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki, ale dopiero teraz można mieć pewność: ferie zimowe w tym roku szkolnym odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym termie - od 4 do 17 stycznia 2021 r., czyli zaraz po przerwie świątecznej. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

Dwutygodniowe ferie zimowe w różnych terminach dla poszczególnych województw są w Polsce od roku szkolnego 2003/2004. W sumie są więc cztery terminy dwutygodniowej przerwy w nauce. Okres feryjny zaczyna się w połowie stycznia, kończy pod koniec lutego. W tym roku szkolnym zdecydowano o odstąpieniu od tej zasady ze względu na sytuację epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa.

W tym roku mamy od początku listopada zawieszenie zajęć w szkołach i przejście na tryb lekcji zdalnych. Taki stan będzie trwał do 22 grudnia, czyli ostatniego dnia, w którym odbywają się lekcje zdalne. Od następnego dnia - 23 grudnia zaczyna się wydłużona nieco tym roku szkolnym przerwa świąteczna. Trwa do 3 stycznia. Od razu po tej przerwie zaczynają się dwutygodniowe ferie zimowe. W jednym terminie we wszystkich województwach - od 4 do 17 stycznia. 

W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

- Chcemy, żeby w ferie wszyscy zostali w domu, żebyśmy spędzili je, tak naprawdę wydłużając pewien czas obostrzeń, kwarantanny czy izolacji, którą sobie sami narzuciliśmy i w tym sensie chcemy po prostu wydłużyć ten okres, który początkowo zdefiniowaliśmy sobie do końca świąt po to, żeby nie rozpoczynać nauki, żeby tę naukę być może rozpocząć po 18 stycznia, zaczynając oczywiście od tych klas najmłodszych - mówił w ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski.

W opublikowanej nowelizacji są także zapisy dotyczące tzw. dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły. W szkołach podstawowych może być maksymalnie osiem dni wolnych do dyspozycji dyrektora. W liceach ogólnokształcących i technikach takich dni jest do 10, a w szkołach branżowych, w szkołach policealnych i placówkach kształcenia praktycznego - do sześciu. Wykaz takich dni ustala się do końca września. Ale w tym roku można te terminy zmienić.

Zgodnie z obecną nowelizacją w roku szkolnym 2020/2021 ustalone dni wolne mogą być zmienione przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. O wprowadzeniu zmiany dyrektor ma niezwłocznie powiadomić nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych ulega zmianie.

Zmianie uległy też zapisy dotyczące przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie składanych przez uczniów lub słuchaczy deklaracji przystąpienia do egzaminu. W roku szkolnym 2020/2021 odstąpiono od zasady, że należy to zrobić najpóźniej na sześć tygodni przed egzaminem. Zapisano, że należy to zrobić najpóźniej na tydzień przed egzaminem.

Zobacz również