Esperantyści świętują urodziny Zamenhofa

Przed nami dzień bogaty w wydarzenia esperanckie. Z okazji 157. rocznicy urodzin Ludwika Zamenhofa białostockie środowisko esperanckie organizuje wykłady, spotkania, koncert i wycieczki.

Najbogatsza w wydarzenia jest sobota. Przy pomniku Zamenhofa złożone będą kwiaty, a potem specjalnie dla uczestników obchodów zaplanowano mszę św. w języku esperanto. A obchody urodzin twórcy międzynarodowego języka zakończą się w niedzielę. Organizatorem 17. Białostockich Dni Zamenhofa jest Białostockie Towarzystwo Esperantystów (BTE). W obchodach biorą udział esperantyści z kraju oraz m.in. z Niemiec, Łotwy i Wielkiej Brytanii.

Białostoccy esperantyści podkreślają, że Zamenhof i jego idea międzynarodowego języka promuje też miasto i region. W programie piątkowych uroczystości był np. wykład o gwiazdach światowego kina, mających białostockie korzenie.

Ludwik Zamenhof urodził się w Białymstoku 15 grudnia 1859 roku i tu spędził dzieciństwo. Wówczas było to 30-tysięczne miasto, zróżnicowane kulturowo i narodowościowo. Żyjąc w takim środowisku, młody Zamenhof postanowił stworzyć podstawy języka międzynarodowego, który miał służyć porozumieniu różnych nacji i eliminowaniu konfliktów narodowościowych i religijnych. Po wyjeździe do Warszawy, pod pseudonimem dr Esperanto ("mający nadzieję"), wydał podręcznik do nauki języka międzynarodowego, stworzonego na podstawie języków już istniejących. Zmarł w Warszawie 14 kwietnia 1917 r.

Zobacz również