Erasmus Days na Politechnice Białostockiej

Politechnika Białostocka zaprasza na Erasmus Days. To cykliczna akcja promująca udział w programie Erasmus+ oraz projekty, które łączą uczelnię z partnerami zagranicznymi.

[fot. Politechnika Białostocka/Facebook]

[fot. Politechnika Białostocka/Facebook]

Na Politechnice trwają Erasmus Days. To szansa na podniesienie swoich kompetencji, rozwój osobisty oraz zdobycie unikalnych doświadczeń. Uczelnia przygotowała specjalny program wydarzeń, prezentacji i spotkań, które będą promować Program Erasmus+, czyli największy i najpopularniejszy program wspierający internacjonalizację szkół wyższych.

Erasmus Days  zakończą się w piątek (14 października).

Erasmus Days na Politechnice Białostockiej to wydarzenie, które wpisuje się w międzynarodowe obchody #ErasmusDays2022. Warto podkreślić, że w tym roku Program Erasmus+ obchodzi 35-lecie działalności w Polsce.

Politechnika Białostocka realizuje projekty Programu Erasmus+ od samego początku istnienia tej inicjatywy. Od lat jest krajowym liderem w pozyskiwaniu funduszy na mobilność akademicką i inne formy współpracy międzynarodowej. Dzięki temu nasi studenci i pracownicy mogą uczyć się, szkolić albo pracować za granicą.

Obecnie Politechnika Białostocka realizuje 5 projektów dotyczących mobilności edukacyjnej (czyli prowadzenia wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata) na łączną kwotę przekraczającą 2,8 mln euro. W samym roku 2022 Narodowa Agencja Erasmus+, czyli Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), zakwalifikowała do finansowania dwa wnioski uczelni na łączną kwotę 1 192 270 euro.

W semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na wyjazd w ramach programu Erasmus+ zdecydowało się 70 studentów Politechniki Białostockiej. Natomiast na studia na białostockiej uczelni zdecydowało się 182 studentów zagranicznych.

 

Program wydarzenia dostępny jest pod linkiem: pb.edu.pl

Zobacz również