Egzamin pod kwitnącym kasztanowcem. Dziś początek matur

Dziś początek maturalnego maratonu. Jak zawsze zaczyna się od języka polskiego. Egzamin pisemny startuje punktualnie o godz. 9:00. W Białymstoku zmierzy się z nim 4813 osób. To pierwsza z dwóch sesji maturalnych każdego dnia egzaminu. Druga zaczyna się o godz. 14 (dziś język polski na poziomie rozszerzonym). Zakończenie matur 23 maja.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym (rozpoczyna się dziś o godz. 9:00) trwa 170 minut i składa się z dwóch części: maturzyści muszą rozwiązać test, a następnie napisać tekst własny - mają wybór między rozprawką a analizą tekstu poetyckiego.

Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, i od poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów odbędą się w dwu pierwszych tygodniach sesji. Ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 25 maja.

Na egzaminie ustnym z polskiego maturzysta losuje zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Może ono dotyczyć fragmentu tekstów: literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji. Ma 15 minut na przygotowanie wypowiedzi.

Maturzysta - zgodnie z obecnymi zasadami - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. 

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Do "nowej" matury przystąpią tegoroczni absolwenci liceów i techników (w Białymstoku 3758 osób) oraz ci, którzy z różnych względów chcą zdawać kolejny raz (840 osób).

Do ?starej? matury przystąpią absolwenci z lat 2005-14, którzy chcą podwyższyć wynik, zdać nowy przedmiot lub zaliczyć egzamin oblany w przeszłości (215 osób).

W całej Polsce dziś do matur przystępuje ponad 282 tys. osób zdających po raz pierwszy. Wraz z powtarzającymi egzamin będzie to prawie 340 tysięcy. 

Zobacz również