Ósmoklasiści kontra język polski. Dziś pierwszy egzamin

Wtorek (24 maja) to pierwszy dzień tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Zdający podejdą kolejno do egzaminów z: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Łącznie do egzaminu zostało zgłoszonych ponad 502 600 ósmoklasistów z prawie 12 600 szkół oraz ok. 7 150 uczniów będących obywatelami Ukrainy z ok. 2 500 szkół.

Egzamin ósmoklasisty – terminy:

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 24 do 26 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z harmonogramem.

- wtorek, 24 maja – język polski, godz. 9:00, czas trwania: 120 minut,
- środa, 25 maja – matematyka, godz. 9:00, czas trwania: 100 minut,
- czwartek, 26 maja – język obcy nowożytny, godz. 9:00, czas trwania: 90 minut.

Jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki, w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o: 60 minut – w przypadku języka polskiego, 50 minut – w przypadku matematyki, 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Zobacz również