Dziewiętnastka na jedno miejsce w Uniwersytecie Medycznym

Dziewiętnaście osób na jedno miejsce - to na studia na kierunku lekarsko-medycznym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W tym roku na 1280 miejsc zgłosiło się siedem i pół tysiąca chętnych.

/fot. UMB/

/fot. UMB/

Jak informuje rzecznik UMB Marcin Tomkiel, na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dokonano ponad 7500 rejestracji. Najwięcej osób wybrało kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny i farmację. Najwięcej kandydatów na jedno miejsce stara się o indeks na kierunku lekarsko-dentystycznym - prawie 19 osób na jedno miejsce. 

Zainteresowaniem cieszą się również: dietetyka, analityka medyczna, kosmetologia, jak i fizjoterapia. Na maturzystów czeka ponad 1100 miejsc na studiach stacjonarnych i 180 na studiach niestacjonarnych.

- W roku akademickim 2018/2019 po raz pierwszy zostanie uruchomiony Fundusz Stypendialny UMB dla najlepszych maturzystów - informuje Marcin Tomkiel.

Stypendystą może zostać student I roku jednolitych studiów magisterskich lub pierwszego stopnia UMB, który podjął studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i uzyskał co najmniej 90 proc. punktów możliwych do zdobycia na poziomie rozszerzonym, z jednego z przedmiotów branych pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego na UMB. 

Dodatkowo planowane jest uruchomienie położnictwa pomostowego. To specjalna oferta dla osób posiadających świadectwo dojrzałości, będących absolwentami dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie położnej, o kierunku położnictwo, posiadające czynne prawo do wykonywania zawodu. Rekrutacja odbędzie się w sierpniu. 

Wszystkim kandydatom, którzy na tym etapie rekrutacji nie dostali się na swój wymarzony kierunek, przypominamy, że terminy kolejnych list są sukcesywnie podawane na stronie poświęconej wynikom rekrutacji: listyrankingowe.umb.edu.pl a zmiany na listach mogą pojawiać się do 30 września, a w wyjątkowych wypadkach nawet po tym terminie. 

- Osoby zainteresowane podjęciem studiów niestacjonarnych oraz drugiego stopnia zapraszamy do rejestracji od 9 sierpnia - informuje Marcin Tomkiel. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej UMB.

Źródło: UMB

Zobacz również