Dzień Sołtysa w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Sołectwo Sitawka zwyciężyło w wojewódzkim etapie V ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Jego rozstrzygnięcie było głównym punktem Dnia Sołtysa zorganizowanego wczoraj (11.03) w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Dzień Sołtysa w Operze i Filharmonii Podlaskiej [fot. wrotapodlasia.pl]

Dzień Sołtysa w Operze i Filharmonii Podlaskiej [fot. wrotapodlasia.pl]

Sołtysi to pokaźna „grupa zawodowa”. W Polsce funkcję tę pełni ok. 40 tys., zaś w województwie podlaskim ponad 3,2 tys.

- Drodzy sołtysi, którzy na co dzień dbacie o sprawy lokalnych społeczności: życzę wam wytrwałości w zadaniach, które na co dzień wykonujecie. Często podejmujecie ciekawe i cenne inicjatywy, które my jako zarząd województwa staramy się wspierać. Dziękuję również, że dajecie przykład i jesteście motorem napędowym w swoich społecznościach, w tym trudnym czasie związanym z pomocą uchodźcom z Ukrainy - mówił Sebastian Łukaszewicz, wicemarszałek województwa podlaskiego.

Część oficjalną wydarzenia zdominowało rozstrzygnięcie konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, który w założeniu aktywizuje społeczności wiejskie oraz promuje dobre praktyki na terenach wiejskich realizowane właśnie dzięki funduszowi sołeckiemu. Jest skierowany do sołectw, które w latach 2010 - 2021 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub, w którym fundusz sołecki stanowił wkład własny. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 11 sołectw. Wygrał projekt zagospodarowania placu wiejskiego w Sitawce.

- Projekt wynikł z potrzeby. Potrzebowaliśmy miejsca do organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń, które będzie miejscem integracji społecznej. Plac powstał w miejscu nieoczywistym, w którym była  żwirownia, więc teren był pełen górek i pagórek. Miejsce jest osłonięte, zadrzewione, dzięki czemu jest bardzo urokliwe - podsumował Damian Bakun, sołtys Sitawki.

W ramach prac projektowych oprócz zazielenienia miejsca, zakupiono namiot całoroczny, podłogę oświetlenie i nagrzewnicę. Powstała część rekreacyjna oraz ogród zabaw, który współgra z otoczeniem wykorzystując wzniesienia. Poza placem przygotowana została wielofunkcyjna łąka, która pełni też funkcję boiska. Ponadto powstaje szlak oprowadzający po deskalach w Sitawce, czyli trzynastu wielkoformatowych pracach Arkadiusza Andrejkowa namalowanych na starych stodołach. Powstanie też quest, czyli trasa z zagadkami opowiadająca o życiu wsi.

Piątkowe wydarzenie w operze zakończyła część artystyczna. Na scenie można było zobaczyć „Projekt Zimne Dranie” w wykonaniu zespołu Opery i Filharmonii Podlaskiej The Consonance Trio oraz solisty Macieja Nerkowskiego z programem „Jak za dawnych lat”.

Źródło: UMWP

Zobacz również