Dzieci na Politechnikę

W poniedziałek (7 listopada) rozpoczyna się rekrutacja do Uniwersytetu Dziecięcego Politechniki Białostockiej. Jak pokazują ubiegłe edycje, zainteresowanie jest tak duże, że rekrutacja rozstrzyga się w ciągu pierwszych kilku minut.

W ramach zajęć młodzi studenci poznają pracę w Radiu Akadera.

W ramach zajęć młodzi studenci poznają pracę w Radiu Akadera.

To inicjatywa Politechniki Białostockiej i to w budynkach tej uczelni odbywa się większość zajęć. Celem projektu jest rozwijanie dziecięcej wrażliwości, intelektu i twórczego potencjału. Przede wszystkim pokazanie, że naukami ścisłymi można się świetnie bawić i dzięki temu zdobywać fascynujące doświadczenia.

Słuchaczami są uczniowie szkół podstawowych. Dzieci podzielone są na cztery grupy wiekowe. Każdy mały student na pierwszym uroczystym wykładzie inauguracyjnym otrzymuje identyfikator oraz indeks. Po każdych zajęciach zbiera do niego wpisy, jak typowy student. Młodzi żacy otrzymują także elektroniczne legitymacje, uprawniające do korzystania z nowoczesnej biblioteki Politechniki Białostockiej.

- Zajęcia odbywają się w formie interaktywnej. Studenci zdobywają wiedzę z różnych dziedzin. Między innymi poznają pracę w Radio Akadera, programują muzykę, projektują przestrzeń rekreacyjną w mieście, mają zajęcia nawet z zakresu inżynierii biomedycznej. Poznają oczywiście też prostsze zagadnienia życia codziennego, ucząc się np. zasad bezpieczeństwa na drodze - opowiada Dorota Sawicka, rzecznik prasowy Politechniki Białostockiej.

Partnerami, którzy pomagają wyedukować młodych studentów są wspomniane Radio Akadera, ale także: Spółka Lech, Policja Miejska w Białymstoku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.  

Zajęcia odbywają się średnio co trzy tygodnie, w zależności od możliwości uczelni i współpracujących firm. Na zakończenie studiów dzieci otrzymują dyplomy ukończenia.

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia są bezpłatne. Potrwają do czerwca 2017 roku.

Tegoroczna rekrutacja rozpoczyna się w poniedziałek (7 listopada 2016 r.) o godzinie 10. Na ósmą edycję przygotowano 80 miejsc. Chętne osoby powinny pospieszyć się z zapisem, gdyż jak pokazują ubiegłe edycje, rekrutacja rozstrzyga się w ciągu pierwszych kilku minut. Zapisów można dokonać drogą elektroniczną, przesyłając uzupełniony formularz rekrutacyjny na adres: pbbud@pb.edu.pl .

 

Zobacz również