Dyrektor na czas konkursu

Tymczasowym dyrektorem Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku została prof. Anna Wasilewska. Uniwersytet Medyczny ogłosi konkurs na dyrektorów dwóch podległych mu szpitali: dziecięcego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Uniwersyetcki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

Uniwersyetcki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

Na początku października rezygnację ?ze względów zdrowotnych? złożył dotychczasowy dyrektor UDSK Janusz Pomaski. Władze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mają dwa miesiące na ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora UDSK.

Prof. Anna Wasilewska będzie pełnić obowiązki dyrektora do czasu wyboru nowego dyrektora. Prof. Anna Wasilewska jest kierownikiem Kliniki Pediatrii i Nefrologii UDSK. Od 2015 r. jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pediatrii a także wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

W 2016 roku została wybrana na prodziekana ds. studenckich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Z kolei w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym pełniącym obowiązki dyrektora USK jest od kilku tygodni dotychczasowy wicedyrektor placówki odpowiadający za sprawy ekonomiczne i finansowe Marek Karp.

Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Adam Krętowski powiedział dziennikarzom, że władze uczelni będą chciały wyłonić dyrektorów obu szpitali w konkursach. Władzom uczelni zależy na tym, by byli to ekonomiści, menadżerowie. Dotychczas dyrektorami byli lekarze. Krętowski wysoko ocenił pracę dyrektorów, którzy zrezygnowali, ale zaznaczył, że potrzebna jest "nowa energia".

Zobacz również