Dyrektor białostockiej onkologii odchodzi na emeryturę

Na wniosek szefowej Białostockiego Centrum Onkologii dr n. med. Marzeny Juczewskiej Zarząd Województwa Podlaskiego odwołał ją dziś ze stanowiska. Jednocześnie wszczął procedurę konkursową na nowego dyrektora białostockiej placówki.

foto. Wrota Podlasia

foto. Wrota Podlasia

Pani dr n. med. Marzena Juczewska pracuje w zawodzie od 1980 roku, a z Białostockim Centrum Onkologii związana jest od wielu lat: rozpoczynała od stanowiska młodszego asystenta, asystenta, starszego asystenta, zastępcy ordynatora, Ordynatora Oddziału Radioterapii II, zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa, a następnie w 2004 r. została powołana na stanowisko dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. 

- 5 maja do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynął jej wniosek o odwołanie ze stanowiska. Pani dr n. med. Marzena Juczewska zdecydowała o przejściu na emeryturę - poinformowała Urszula Arter, rzecznik prasowy marszałka. - Zarząd przychylił się do tej prośby i podjął dziś decyzję o odwołaniu dyrektor z dniem 28 sierpnia 2017 r. i rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Jednocześnie na dzisiejszym posiedzeniu zarząd rozpoczął procedurę konkursową, która ma wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii. 

Zarząd zatwierdził projekt uchwały powołującej komisję konkursową, której zadaniem będzie m.in. opracowanie regulaminu konkursu, ogłoszenia o konkursie, rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur a następnie rekomendowanie najlepszego kandydata. O składzie i ostatecznym kształcie uchwały o powołaniu komisji konkursowej zdecyduje Sejmik Województwa Podlaskiego na najbliższej sesji - 22 maja br.

Zobacz również