Dyplom Uniwersytetu w Białymstoku zwolni z części egzaminu na doradcę podatkowego

Uniwersytet w Białymstoku dołączył do grona uczelni, których dyplom zwalnia absolwentów z konieczności zdawania pisemnej części egzaminu na doradcę podatkowego.

Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku - dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB oraz prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic / fot. Ministerstwo Finansów

Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku - dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB oraz prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic / fot. Ministerstwo Finansów

Uniwersytet w Białymstoku podpisał umowę z Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Dzięki temu absolwenci kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa na Wydziale Prawa UwB będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

- To wielka nobilitacja dla Wydziału Prawa, który dysponuje znakomitą kadrą i bardzo dobrą ofertą edukacyjną. Cieszymy się, że Minister Finansów docenił jeden z najlepszych wydziałów prawa w kraju – podkreśla prorektor dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB.

Umowa została zawarta pomiędzy Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego, którą reprezentowała jej przewodnicząca, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic a Uniwersytetem w Białymstoku. W imieniu uczelni podpis złożył prorektor ds. rozwoju dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB.  

- Uniwersytet w Białymstoku to nie tylko największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce, ale również ważny ośrodek badań dotyczących prawa podatkowego. Przedstawiciele uczelni zasiadali w składzie Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego i stanowili trzon Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Dzięki podpisanej umowie, absolwenci UwB z kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa, będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski, który uczestniczył w podpisaniu umowy.

Kierunek doradztwo podatkowe i administracja skarbowa to nowość w tegorocznej ofercie Uniwersytetu w Białymstoku na studiach niestacjonarnych II stopnia.

Umowa z Uniwersytetem w Białystoku określa program kształcenia obejmujący wiedzę i umiejętności wymagane w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Studenci będą uczestniczyć w szerokim katalogu przedmiotów specjalizacyjnych, obejmującym m.in. materialne prawo podatkowe, procedury podatkowe, podatki samorządowe oraz regulacje dotyczące wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Będą także uczyli się przygotowywać pisma procesowe, których sporządzanie jest istotnym elementem pracy doradcy podatkowego.

Jak informuje Uniwersytet w Białymstoku, pełna realizacja programu pozwoli absolwentom na skorzystanie ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu ustnego, absolwenci uczelni zdobędą uprawnienia doradcy podatkowego. Uczelnia zobowiązała się, aby w sytuacjach nadzwyczajnych egzaminy zdawane były w systemie online (z zachowaniem obowiązujących standardów). Umowa obowiązywać będzie do 31 grudnia 2026 r.

Zobacz również