Dwaj badacze wybrani do rady

Prof. dr hab. Cezary Kuklo z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB oraz dr hab. Daniel Boćkowski prof. UwB z Instytutu Socjologii zostali wybrani na członków Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023-2026. Obaj zasiądą w Radzie już po raz kolejny.

[fot. UwB]

[fot. UwB]

Prof. Cezary Kuklo kieruje Katedrą Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych. Jest dyrektorem Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Jego zainteresowania badawcze to m.in. historia społeczna i gospodarcza, demografia historyczna, historia kobiet, rodziny, dzieje miast i mieszczaństwa.

Prof. UwB Daniel Boćkowski jest kierownikiem Zakładu Socjologii Polityki i Bezpieczeństwa. Naukowo zajmuje się takimi zagadnieniami, jak social cyber security, współczesny świat islamski, fundamentalizm religijny, terroryzm, bezpieczeństwo wewnętrzne, sytuacja geopolityczna krajów MENA (Middle East and Noth Africa), społeczeństwo wobec asymetrycznych zagrożeń bezpieczeństwa.

Jak można przeczytać na stronie internetowej PAN, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla powołano do życia w 1953 r. jako jednostkę Polskiej Akademii Nauk będącej korporacją uczonych, a jednocześnie wspólnotą instytutów badawczych reprezentujących różne dziedziny nauki. Instytut prowadzi obecnie badania nad historią ziem polskich od średniowiecza po XX w., a także wybranymi problemami historii powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Europy Środkowej i Wschodniej.

Źródło: UwB

Zobacz również