Duży projekt dla małych dzieci. Białostockie przedszkole z unijnym wsparciem

Efektywna nauka, matematyka, język angielski czy zajęcia laboratoryjne - to tylko niektóre z zajęć, z których skorzystają podopieczni Przedszkola Samorządowego nr 2 w Białymstoku. Dzięki unijnemu wsparciu placówka poszerzy swoją ofertę edukacyjną i podniesie kwalifikacje personelu.

fot. BIA24

fot. BIA24

W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Białymstoku uczy się 134 dzieci. Każde z nich skorzysta z dodatkowych, ciekawych zajęć. Dla podopiecznych placówki to nie tylko urozmaicenie, ale przede wszystkim szansa na zdobycie wiedzy i nowych umiejętności. Przedszkole wprowadza zajęcia dzięki unijnemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota wsparcia to 218 tys. złotych.

Przedszkole zamierza rozszerzyć ofertę edukacyjną poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć dla najmłodszych, takich jak: efektywna nauka, matematyka, język angielski, zajęcia laboratoryjne, mali odkrywcy czy kalkulator. Podczas zajęć będą wykorzystywane nowoczesne formy nauczania, a także pomoce naukowe: tablica edukacyjna, tablety czy preparaty do zajęć laboratoryjnych. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach.

-Zgodnie z warunkami projektu, w zajęciach udział wezmą wszystkie dzieci uczące się w naszym przedszkolu. Zgodę na to musieli wyrazić rodzice, podpisywali umowy. Pierwsze zajęcia uruchamiamy już niebawem - w kwietniu, by skorzystały z nich także dzieci, które w tym roku kończą edukację przedszkolną - mówi Krystyna Ciechan - Doroszkiewicz, dyrektor przedszkola. -Bardzo się cieszymy z tego dofinansowania, podobnie jak rodzice, którzy widzą w zajęciach szansę na dodatkowy rozwój ich dzieci - dodaje.

Z projektu skorzystają także wychowawcy. To oni prowadzą wszystkie zajęcia, a w związku z tych w ramach szkolenia "Efektywne kształcenie" podniosą swoje kwalifikacje. Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2019 roku.

Zobacz również