Duże zainteresowanie ofertą wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku

Ponad 170 nowo przyjętych studentów rozpocznie w roku akademickim 2023/24 kształcenie w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym.

Studenci Filii UwB w Wilnie fot. P. Duniewski/materiały UwB

Studenci Filii UwB w Wilnie fot. P. Duniewski/materiały UwB

Duże zainteresowanie wzbudziła nowa propozycja w ofercie jednostki, czyli pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Zgłosiło się na nią 41 chętnych. - To nasza najlepsza rekrutacja od kilka lat – komentuje dr hab. Jerzy Halicki prof. UwB, dyrektor Filii.

Jak podaje UwB, do tej pory w ofercie wileńskiego wydziału były trzy kierunki licencjackie (ekonomia, informatyka oraz europeistyka), a także ekonomia na studiach II stopnia. Od nowego roku akademickiego ruszają jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 

- Ta propozycja to odpowiedź na potrzeby placówek edukacyjnych, które kształcą w języku polskim. Już od jakiegoś czasu Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” sygnalizowało nam, że w polskojęzycznych przedszkolach i szkołach zaczyna brakować odpowiednio przygotowanej kadry. Okazało się, że ta diagnoza rynku pracy jest trafna i mamy wielu chętnych do podjęcia studiów pedagogicznych w języku polskim – podkreśla dr hab. Jerzy Halicki prof. UwB, dyrektor Filii. – Myślę jednak, że do sukcesu rekrutacyjnego przyczyniła się też ogólnolitewska kampania zachęcająca do kształcenia na kierunkach nauczycielskich, bo deficyty kadrowe w placówkach edukacyjnych to problem nie tylko mniejszości polskiej. On jest zauważalny w całym kraju.

- Często dzieje się tak, że nowość w ofercie przyciąga chętnych, ale jednocześnie ubywa kandydatów na kierunkach realizowanych do tej pory. Czyli nie przybywa studentów, tylko zmieniają oni preferencje. U nas się tak nie stało: na ekonomii, informatyce oraz europeistyce I stopnia także zrekrutowaliśmy po 30-40 kandydatów. Nieco mniej studentów będzie na ekonomii II stopnia (przyjęliśmy 18 osób), ale to akurat odpowiada trendom ogólnopolskim. W sumie mamy blisko 180 nowo przyjętych żaków, podczas gdy w poprzednich latach zwykle było to 100-120 osób – nie kryje zadowolenia dyrektor.

W jego ocenie zainteresowanie studiami w Filii Uniwersytetu w Białymstoku to w dużej mierze efekt intensywnych działań promocyjnych: pracownicy i studenci wydziału m.in. jeździli na spotkania do wszystkich szkół, gdzie nauczanie odbywa się w języku polskim, promowali kierunki, opowiadali o możliwościach, jakie dają. Dbali o dobrą współpracę z lokalnymi mediami, zwłaszcza polskojęzycznymi – gościli w programach studyjnych, udzielali wywiadów.

- Zapewne nie bez znaczenia jest także perspektywa naszej przeprowadzki do nowego, własnego budynku. Prace idą dobrze, nie ma żadnych opóźnień, gmach prezentuje się już okazale i młodzi ludzie to widzą. Wiedzą, że już niedługo będą mogli kształcić się w doskonałych warunkach. Liczę, że wiosną odbierzemy budynek od wykonawcy, zaczniemy go wyposażać, a latem będzie przeprowadzka. Mam nadzieję, że dyplomatorium w 2024 r. odbędzie się już w naszej własnej auli, przy ul. Makowej 22 – podsumowuje dr hab. Jerzy Halicki prof. UwB.

 

 

Źródło: UwB

Zobacz również