"Dusza Sybiru" - transmisja spotkania online

W środę (9 lutego) odbędzie się pierwsze spotkanie inaugurujące Muzealną Pracownię Doświadczeń Granicznych pt. „Dusza Sybiru”. Projekt będzie realizowany w siedzibie Muzeum Pamięci Sybiru.

Wejście do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku [fot. archiwum Bia24]

Wejście do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku [fot. archiwum Bia24]

Pierwsze spotkanie dotyczyć będzie prezentacji projektu i rozważań nad ideą działalności Muzealnej Pracowni Doświadczeń Granicznych. Ideę projektu przedstawią prof. Krzysztof Czyżewski oraz prof. Wojciech Śleszyński.

Muzealna Pracownia Doświadczeń Granicznych wychodzi naprzeciw potrzebie wypracowania nowoczesnych środków przekazu wiedzy, tworzenia kultury pamięci i kultywowania dziedzictwa duchowego. Muzeum Pamięci Sybiru jest naturalnym miejscem takich działań. W samej jego nazwie zawierają się fundamentalne wartości: muzeum jako zbiory, praca naukowa i dowartościowanie mądrości akumulowanej przez doświadczenia historyczne. Pamięć jako siła tworząca wspólnotę i stymulująca rozwój, dialog i współpracę. Wreszcie Sybir - losy konkretnych ludzi zakorzenione w uniwersalnym doświadczeniu cierpienia.

Materiałem dla Pracowni Doświadczeń Granicznych będą zbiory Muzeum Pamięci Sybiru, jego praca badawcza, edukacyjna i wydawnicza. Oparciem będzie polska i światowa literatura z Sybirem i Gułagiem jako najważniejszym punktem odniesienia oraz dzieła filmowe eksplorujące problematykę doświadczeń granicznych.

Pracownia wśród swoich zadań będzie miała stworzenie kręgu wybitnych postaci humanistyki i życia publicznego z Polski i ze świata w roli konsultantów i korespondentów oraz uczestników dyskusji, konferencji, działalności wydawniczej. Światowej klasy badacze, liderzy opinii i muzealnicy skupieni wokół Pracowni prowadzić będą dialog na międzynarodowym forum wielu dziedzin humanistyki: historii, filozofii, antropologii, kulturoznawstwa czy teologii.

W ramach Pracowni obok cyklu debat i wykładów mistrzowskich realizowane będą różne formy współpracy ze szkołami, uczelniami i ośrodkami kultury, m.in. warsztaty i szkoły letnie, konkursy i realizacje artystyczne.

Transmisja spotkania "Dusza Sybiru" odbędzie się na profilu na Facebook'u Muzeum Pamięci Sybiru, o  godz. 17.00.

 

 

Źródło: Muzeum Pamięci Sybiru

Zobacz również