"Dusza się rusza - Festiwal pozytywny"

U progu jesieni, kiedy coraz mniej słońca za oknem, psycholodzy i psychoterapeuci proponują działania, które pomogą "rozruszać psyche" i przygotować się na jesienno-zimowy czas. 19-21 października w Białymstoku odbędzie się cykl imprez: warsztatów rozwoju, tańca, wykłady i ćwiczenia pod wspólnym hasłem "Dusza się rusza - Festiwal pozytywny".

Grafika wydarzenia

Grafika wydarzenia

Jest to przedsięwzięcie Stowarzyszenia Innowatorów Edukacji w Białymstoku skierowane do wszystkich osób zainteresowanych własnym rozwojem. Uczestnicy przedsięwzięcia mogą wziąć udział w cyklu imprez psychoedukacyjnych: projekcjach filmów połączonych z wykładami psychoterapeutów, warsztatach rozwoju osobistego, wykładach i warsztatach psychoedukacyjnych, a także warsztatach prowadzących do poprawy samopoczucia poprzez ruch i taniec, ćwiczenia jogi oraz wyjątkowych warsztatach silwoterapii - zajęciach prowadzonych w Puszczy Białowieskiej, podczas których uczestnicy wezmą udział w "kąpieli leśnej".

Zajęcia będą prowadzili psycholodzy, psychoterapeuci, specjaliści w zakresie promocji zachowań sprzyjających zdrowiu psychicznemu. Przewodnim wątkiem Festiwalu jest 

rozwijanie umiejętności świadomego przeżywania rzeczywistości-doświadczania zmysłami, rozpoznawania i rozumienia swoich emocji, bycia w kontakcie ze swoim ciałem, myślami i emocjami, budowanie relacji z innymi w dążeniu do zauważenia ich takimi, jakimi są. Idea przedsięwzięcia nawiązuje do idei Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego obchodzonego w październiku.

Realizacja działań Festiwalu została dofinansowana ze środków miasta Białystok. Głównym partnerem merytorycznym jest Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Integra.

Informacje o całym przedsięwzięciu są dostępne na stronie:www.duszasierusza.pl

Zobacz również