Drogowskaz zbuduje drogi. Burmistrz Wasilkowa podpisał umowę

Kolejne drogi w gminie Wasilków czeka w najbliższym czasie remont. W piątek, 13 sierpnia, burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym - firmą DROGOWSKAZ.

Kolejne drogi w gminie Wasilków czeka w najbliższym czasie remont. W piątek, 13 sierpnia, burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym - firmą DROGOWSKAZ.

Kolejne drogi w gminie Wasilków czeka w najbliższym czasie remont. W piątek, 13 sierpnia, burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym - firmą DROGOWSKAZ.

Zgodnie z umową zostaną zaprojektowane drogi gminne na terenie Wasilkowa, Jurowiec, Dąbrówek, Nowodworców i Sochoń o łącznej długości 5,5 km.

W ramach dokumentacji zostaną opracowane m.in. projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, badania geotechniczne, operaty wodnoprawne, projekty organizacji ruchu, specyfikacje techniczne branżowe. 

Wartość umowy to ponad 317 tys. zł brutto.

W ramach umowy wykonawca w ciągu pięciu miesięcy ma wykonać dokumentacje techniczne na budowę lub przebudowę ulic w gminie Wasilków na poszczególnych odcinkach:  
- Dąbrówki ul. Piaskowa, Krótka i Podgórna
- Jurowce ul. Dębowa
- Jurowce ul. Zagórna i Północna
Nowodworce ul. Brzozowa i Wasilkowska 
- Sochonie ul. Transportowa
Wasilków ul. Kościelna i Podleśna.

Zobacz również