BIA24 - Droga do Olmont - wyższy komfort kosztem ponad 200 drzew
Wiadomości

Droga do Olmont - wyższy komfort kosztem ponad 200 drzew

2020-01-26 16:24:31
Bia24.pl Droga do Olmont - wyższy komfort kosztem ponad 200 drzew
Droga do Olmont /fot. M. Jakowiak UM Białystok/

Poprawi się komfort podróżowania wszystkich użytkowników drogi - szykuje się remont i przebudowa Drogi do Olmont w Białymstoku. Ponad półtora kilometra asfaltówki w środku lasu będzie poszerzone o ścieżkę rowerową. Poszerzenie odbędzie się jednak kosztem wycinki 216 drzew i 4 tys. m kw. krzewów. Do 6 lutego Urząd Miejski czeka na zgłoszenia firm, które chcą wykonać tę inwestycję.

Asfaltowa droga prowadząca od skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta ma ponad 1,7 km długości. Według projektu wzdłuż całej drogi powstanie ścieżka rowerowa oraz ciągi pieszo-rowerowe łączące się z już istniejącymi drogami rowerowymi na ul. K. Ciołkowskiego i Wiosennej. Powstaną tam także zjazdy na tereny leśne, będą uporządkowane pobocza i rowy przydrożne. Pod zjazdami zostaną wybudowane przepusty, pojawi się oznakowanie pionowe i poziome, a także oświetlenie.


- Teraz, kiedy droga jest nieoświetlona i brakuje chodników, jest tam dość niebezpiecznie. Zagrożeni są zwłaszcza piesi i rowerzyści. Dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się komfort wszystkich użytkowników drogi. To bardzo ważne, bo jest tam spory ruch - mówi zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. - Jest to także trasa autobusu miejskiego linii 7.  


Droga do Olmont /fot. M. Jakowiak UM Białystok/


Z projektu przebudowy zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej wynika, że wycinkę drzew i krzewów zaplanowano tylko po jeden stronie drogi (tzn. po lewej stronie jadąc od ul. Słonecznej). Na terenie objętym planowaną inwestycją zainwentaryzowano łącznie 256 stanowisk drzew. Powierzchnię zajmowaną przez krzewy i podrosty drzew na tym obszarze określono szacunkowo na 4 tys. m kw. 


Na terenie objętym inwentaryzacją nie stwierdzono gatunków drzew i krzewów objętych ochroną gatunkową. 


Wg projektu do usunięcia planuje się łącznie 216 stanowisk drzew i 4000 m kw. krzewów i podrostów drzew kolidujących z planowaną inwestycją. 


Las po lewej stronie Drogi do Olmont raczej nie przetrwa długo. Wiadomo, że wycinka będzie konieczna z powodu zbudowania nowego pasa startowego na Lotnisku Krywalny. Prezydent Tadeusz Truskolaski niedawno proponował umieszczenie w miejscu części tego lasu nowych cmentarzy białostockich parafii katolickich (Kuria Archidiecezjalna planowała cmentarze umieścić na terenie Lasu Turczyńskiego, ale tam gwałtownie protestują przeciwko temu mieszkańcy). 

autor BIA24
oprac. hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej