Dr Jolanta Koszelew EDUinspiratorką 2016

Nagroda EDUinspiracje 2016 w kategorii szkolnictwo wyższe powędrowała do dr Jolanty Koszelew z Politechniki Białostockiej.

Technotalenty 2016

Technotalenty 2016

Dr Jolanta Koszelew z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, zdobyła tytuł EDUinspiratora 2016 w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Prestiżowy tytuł otrzymała za "wysoką jakość działań podejmowanych w obszarze szkolnictwa wyższego." Wręczenie nagród odbyło się na uroczystej gali, 17 listopada w Centrum Nauki Kopernik.

- To bardzo ważny dzień dla polskiej edukacji - powiedziała, otwierając galę, Teresa Wargocka, sekretarz stanu w resorcie edukacji. Polska edukacja jest oparta na ludziach z pasją, ludziach kreatywnych, przedsiębiorczych, zaangażowanych i poszukujących nowości oraz tych, którzy przez całe życie pragną się dokształcać. Ci ludzie są zasadniczym motorem rozwoju i doskonalenia systemu edukacji, ale również rozwoju i postępu całego naszego społeczeństwa- dodała minister Wargocka.

Laureatka jest brokerem innowacji i inicjatorem konkursu Technotalenty. Kierowała Parkiem Naukowo-Technologicznym w Białymstoku i uczestniczyła w rządowym programie 

TOP 500 Innovators.

EDUinspiracje to konkurs, w którym nagradzane są osoby szczególnie zaangażowane w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Organizatorami są Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Szukają i nagradzają tych, którzy pracują w obszarze edukacji, wpływają na rozwój innych i przyczyniają się do pozytywnych zmian w środowisku lokalnym. 

Zobacz również