Donatorzy na rzecz nauki

Pochowano prochy pięciu osób, które swoje ciała przekazały na potrzeby badań naukowych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. To element uczelnianego programu Świadomej Donacji Zwłok.

źródło:Medyk Białostocki

źródło:Medyk Białostocki

W modlitwie na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku uczestniczyła grupa studentów pierwszego roku, nauczyciele akademiccy, prorektor ds. klinicznych prof. Janusz Dzięcioł (inicjator programu) oraz kapelani szpitalni: katolicki i prawosławny. 

Jak tłumaczy prof. Dzięcioł żadne atlasy anatomiczne, czy najlepsze nawet programy komputerowe nie zastąpią nauki anatomii na ciele człowieka. Tylko w ten sposób można poznać tajemnice wnętrza człowieka. Jak zaznacza profesor takie zajęcia odbywają się ze szczególnym poszanowaniem zmarłych (dlatego też m.in. obecność studentów na cmentarzu). 

Grób Donatorów UMB na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku

Program donacyjny zakłada, że osoba która chce przekazać swoje ciało na rzecz nauki, musi zrobić to za życia. W specjalnym oświadczeniu określa jak długo jej ciało ma być wykorzystywane do badań, jak ma być pochowana, a nawet czy jej nazwisko ma widnieć na specjalnej tablicy donatorów. 

źródło: Medyk Białostocki

Zobacz również