Dofinansowanie projektów kulturalnych

Czternaście projektów kulturalnych otrzyma dotację z budżetu Białegostoku na łączną kwotę trzystu tysięcy złotych. Prezydent Białegostoku rozstrzygnął kolejny konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

diletto.pl/ Festiwal Sztuk Dawnych - Imieniny Izabeli Branickiej

diletto.pl/ Festiwal Sztuk Dawnych - Imieniny Izabeli Branickiej

Do otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury, organizowanego przez Miasto, wpłynęło 28 ofert. Przyznano 14 dotacji na łączną kwotę 300 tysięcy złotych. Przedsięwzięcia kulturalne zostaną zrealizowane w tym roku, między 1 czerwca a 31 grudnia.

Do otwartego konkursu można było zgłaszać działania wspierające i promujące ofertę kulturalną w naszym mieście. Między innymi mogły to być festiwale, prezentacje, spektakle, wydarzenia teatralne i taneczne, a także działania literackie.

Był to piąty, ogłoszony przez Miasto w 2017 roku, konkurs na dotacje w dziedzinie kultury. Dofinansowano w sumie ponad sto projektów na łączną kwotę ok. 2,6 mln zł.

Dofinansowane projekty:

- Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Białymstoku -XXVI Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza "KRESY 2017" - 30 tys. zł

- Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Zarząd Główny - Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok - Grodno" - 8 tys. zł

- Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki "Moto Retro" -40 lecie pracy artystycznej Andrzeja Muszyńskiego. Wystawa prac i publikacja albumu - katalogu - 20 tys. zł

- Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej -VIII Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego - 15 tys. zł

- Białostockie Stowarzyszenie Artystyczne "Pro Musica" - MAGNIFICAT - MUZYKA DUSZY - 20 tys. zł

- "Dar Spotkania" - "Przystań młodych" - festiwal dla młodzieży - 20 tys. zł

- Fundacja Ochrony Zabytków "Na Rubieży" - Opracowanie i wydanie drukiem książki "Wielka Wojna i kres zaboru rosyjskiego: wybór materiałów źródłowych obrazujących stan Białegostoku w latach 1914-1915" jako drugiego tomu serii "Źródła do dziejów Białegostoku" - 9,4 tys. zł

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan -Wydanie drukiem książki "Dom Sakowiczów. Historia domu i posesji przy ul. Warszawskiej 9 w Białymstoku" jako drugiego tomu serii "Monografie zabytków Białegostoku" - 8,8 tys. zł

- FUNDACJA "PRO ANIMA" - Festiwal Sztuk Dawnych Imieniny Izabeli Branickiej - 80 tys. zł

- Fundacja "Oikonomos"-Wystawa plenerowa z okazji XXV-tej rocznicy powrotu relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela do Białegostoku - 6,4 tys. zł

- Archidiecezja Białostocka -Uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody im. bł. Michała Sopoćki "Michały" (edycja 2017) - 12 tys. zł

- Białostockie Stowarzyszenie Musica Sacra -Z Archiwum A - muzyka mniej znana - 4 tys. zł

- Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia -"Wszystko gra!" - realizacja spektaklu teatralnego dla dzieci - 26 tys. zł

- Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki -XIV MONIUSZKOWSKI FESTIWAL "Cztery Pory Roku - 2017" - 40,4 tys. zł.

Zobacz również