Dofinansowania dla rolników. Trwa nabór wniosków

Nawet 500 tysięcy złotych na zakup nowych maszyn lub ciągników może otrzymać rolnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w programie. Dziś (19 lutego) rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych. Pieniądze przyznaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

fot. pixabay

fot. pixabay

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 - 2020 na "Modernizację gospodarstw rolnych". Pieniądze mają być przeznaczone na racjonalizację technologii produkcji, unowocześnienie gospodarstw, zmianę ich profilu, zwiększenie i poprawę jakości produkcji. 

DLA KOGO DOFINANSOWANIE?

Na pieniądze z ARiMR mogą liczyć ci rolnicy, których wartość gospodarstw waha się w przedziale do od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Jeżeli zaś jeden wniosek składa kilku właścicieli, to łączna wielkość ekonomiczna gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro. Natomiast w roku, w którym zostanie złożony wniosek, gospodarstwo każdego z rolników wspólnie wnioskujących o dofinansowanie, musi osiągnąć wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Rolnik, który stara się o dofinansowanie musi uzyskać odpowiednią liczbę punktów, które wyliczane są przy pomocy specjalnego algorytmu. Punktacji podlega np. zakup maszyn czy ciągników. Jak czytamy na stronie internetowej ARiMR maksymalna kwota dofinansowania może sięgać 500 tys. zł. W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca -maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, a 60% wtedy, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Nabór wniosków potrwa do 20 marca 2018 roku.

Zobacz również