Dobrze znasz historię Białegostoku? Sprawdź się

Rozpoczęły się zapisy do drugiej edycji Testu Wiedzy o Historii Białegostoku, który odbędzie się 19 lutego 2017 r. Główna nagroda to 3 tys. zł.

mwb.com.pl

mwb.com.pl

Uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą przede wszystkim o Józefie Piłsudskim i Ludwiku Zamenhofie, gdyż rok 2017 jest właśnie Rokiem Józefa Piłsudskiego, w tym roku także przypada 100. rocznica śmierci Zamenhofa. Liczba uczestników jest ograniczona. W teście może wziąć udział maksymalnie 300 osób, jednak nie mogą wziąć w nich udział osoby, które na co dzień zajmują się historią lokalną, czyli przewodnicy, nauczyciele, pracownicy instytucji naukowych i kulturalnych. Test będzie składał się z 30 pytań. Wiek uczestnicy nie gra roli.

Nad przebiegiem testu będzie czuwać komisja złożona z ekspertów w dziedzinie historii naszego miasta. Jeżeli dwie osoby uzyskają taką samą liczbę punktów przewidziana jest dogrywka. Organizatorem testu jest Muzeum Wojska we współpracy z Białostockim Ośrodkiem Kultury, Instytutem Historii Uniwersytetu w Białymstoku i Policealnym Studium Wokalno -Aktorskim "Szkoła Talentów" w Białymstoku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego. Uzupełnione dokumenty można dostarczyć osobiście, drogą pocztową na adres Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok lub elektronicznie na adres: test@mwb.com.pl. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

Więcej informacji na stronie: www.mwb.com.pl

Zobacz również