Do miejskich żłobków rekrutacja trwa

Rodzice najmłodszych białostoczan mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci do żłobków miejskich. Rekrutacja w placówkach odbywa się przez cały rok, natomiast jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących odbywa się w chwili przejścia starszych dzieci do przedszkoli. Pierwszy etap tego naboru rozpoczął się wczoraj (8.05).

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

Rekrutacja do miejskich żłobków jest ciągła i trwa przez cały rok. Po nadaniu numeru PESEL dziecku rodzice mogą składać wniosek do żłobka za pośrednictwem strony: nabor.pcss.pl/bialystok. Opiekun dziecka ma prawo wyboru maksymalnie trzech żłobków (I preferencja - żłobek najbardziej pożądany, II i III preferencja - placówki dodatkowe w razie braku miejsc w żłobku I preferencji). Po uzupełnieniu wszystkich danych rodzic musi wydrukować swój wniosek, podpisać i dostarczyć do placówki I preferencji. W momencie przyjęcia wniosku przez pracownika żłobka dziecko wpisywane jest na listę oczekujących.

Jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących odbywa się w chwili przejścia starszych dzieci do przedszkoli. W związku z powyższym harmonogram rekrutacyjny na rok 2023/2024 wygląda następująco:

I etap rekrutacji - termin 8-19.05.2023 r. - żłobki miejskie rekrutują dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W tym terminie rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych. Placówka przesyła na adres e-mail dokumentację niezbędną do podpisania umowy.

II etap rekrutacji - termin 22-26.05.2023 r. - rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca.

III etap rekrutacji - ogłoszenie list dzieci przyjętych - 29.05.2023 r. godz. 12.00.

Pracownicy placówek będą bezpośrednio kontaktowali się z rodzicami dzieci, które zostały wstępnie zakwalifikowane do danego żłobka. Opiekunowie będą musieli dostarczyć wymagane dokumenty do sporządzenia umowy na świadczenie usług przez żłobek. Kryteria naboru znajdują się na stronie do rekrutacji, w zakładce dokumenty.

W Białymstoku działa obecnie 9 żłobków miejskich, które sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Oferują w sumie 1 273 miejsca. W Białymstoku trwają już prace przygotowawcze do budowy kolejnego, dziesiątego żłobka miejskiego. Powstanie przy ul. Kawaleryjskiej.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również