Dni Seniora w ZUS-ie

Białostocki Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza seniorów do odwiedzin oddziału. „Dni Seniora” to atrakcje: prelekcje, spotkania, występy zespołów, a także wystawa prac osób ze szczególnymi potrzebami. 

[Fot. ZUS]

[Fot. ZUS]

Od 2 do 10 listopada 2023 w budynku B białostockiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Sali Obsługi Klientów będzie można oglądać wystawę artystyczną osób ze szczególnymi potrzebami. Prace zostały wypożyczone z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7 listopada w godz. 9-14.00 organizatorzy zapraszają do Sali Obsługi Klientów w oddziale w Białymstoku przy ul. Młynowej 29, gdzie seniorzy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS, NFZ i PFRON. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oferuje możliwość wyrobienia karty EKUZ, przeprowadzenie analizy składu ciała, BMI, określanie wieku metabolicznego ciała. Będzie można również porozmawiać na temat zdrowego odżywiania, otrzymać jadłospis z bezpłatnego portalu diety.nfz.gov.pl, czy też zasięgnąć  informacji o programach profilaktycznych MZ i NFZ. Eksperci z PFRON poinformują o dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz możliwości zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz sprzęt rehabilitacyjny. 

W środę, 15 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku osoby szczególnie zaangażowane w pracę na rzecz seniorów otrzymają podziękowania od wojewody. Zaproszeni goście będą mogli także obejrzeć występy zespołów: „Cegiełki” z Lewkowa oraz „Uśmiech seniora” z Białegostoku.

Z wiedzy i porad specjalistów innych instytucji będzie można także skorzystać 14 i 15 listopada w godzinach 10-12 w Inspektoracie ZUS w Łomży, Szosa Zambrowska 29. Pierwszego dnia pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą udzielać informacji na temat dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych i technicznych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny. Będzie można także uzyskać informacje na temat innych zagadnień związanych z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych.

Drugiego dnia, specjaliści z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Łomży przedstawią zagadnienia profilaktyki zdrowotnej, zdrowego jadłospisu, informacje o programach profilaktycznych MZ i NFZ.  Dla chętnych przeprowadzą analizę składu ciała, określą BMI oraz wiek metaboliczny ciała.

10 listopada można wziąć udział w szkoleniu poświęconym emeryturom z systemu zreformowanego. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są do 9 listopada pod adresem:   szkolenia_bialystok@zus.pl.

ZUS z okazji obchodów „Dnia Seniora” organizuje także specjalne dyżury telefoniczne. Odbędą się one w dniach 14,15,16 i 17 listopada w godz. 10-12.00. W trakcie dyżurów seniorzy będą mogli dowiedzieć się na temat przeliczania emerytur i rent, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz dodatku pielęgnacyjnego. Zainteresowane osoby mogą dzwonić pod następujące numery telefonów: 14 listopada: 85 731 28 28;  15 listopada: 86 270 24 35; 16 listopada: 87 643 91 45; 17 listopada: 85 656 52 38. 

Zobacz również