Dermatoskopem bezpłatnie badają dzieci

150 dzieci z terenu województwa podlaskiego zostanie nieodpłatnie przebadanych dermatoskopem pod kątem zmian skórnych w ramach projektu "Bezpieczne dziecko - badamy zmiany". Badania, które realizuje Fundacja "Pomóż Im", sfinansowane są ze środków Fundacji PZU. W grupie badanych są podopieczni Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, pacjenci Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku oraz dzieci pracowników PZU.

Badania trwają do listopada tego roku /fot. mat. pras. organizatora/

Badania trwają do listopada tego roku /fot. mat. pras. organizatora/

Nowotwory złośliwe skóry stanowią najliczniejszą grupę nowotworów złośliwych u ludzi rasy białej i od wielu lat znajdują się na piątym miejscu na liście największych problemów onkologicznych. U dzieci złośliwe zmiany nowotworowe skóry występują rzadko, jednak w ostatnich latach zwiększa się liczba chorych małoletnich pacjentów. Najczęstszym nowotworem skóry występującym w populacji dziecięcej jest czerniak. Rozwija się głównie na skutek działania promieniowania słonecznego i czynników chemicznych, nie można jednocześnie wykluczyć podłoża genetycznego. 

- Czerniaki u dzieci, w zależności od czasu ujawniania się, są klasyfikowane w dwóch grupach: o początku przed okresem dojrzewania i po okresie dojrzewania - mówi dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan z Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku. - Czerniaki u dzieci bardzo rzadko wykazują klasyczne cechy kliniczne zaawansowanego czerniaka - dodaje. -Umiejętność prawidłowej oceny i różnicowania znamion jest niezwykle istotna i pozwala z jednej strony na uniknięcie niepotrzebnych wycięć łagodnych znamion u dzieci, z drugiej zaś na wczesne wykrycie czerniaka - podkreśla doc. Muszyńska-Rosłan.

W Polsce najczęściej badaniom profilaktycznym skóry z użyciem dermatoskopu poddaje się osoby dorosłe. Wprowadzenie profilaktycznego badania skóry pod kątem zmian nowotworowych u dzieci ma kilka istotnych znaczeń - pozwala na wczesną diagnozę, wyeliminowanie niepotrzebnych interwencji chirurgicznych ale też ma wymiar edukacyjny. Poddanie się temu badaniu, które jest nieinwazyjne i bezbolesne, w przyszłości powinno zaowocować zmniejszeniem lęku i częstszymi badaniami skóry dzieci i młodzieży. Jest to również budowanie świadomości zdrowotnej u małych pacjentów i ich rodzin oraz oswajanie ich z badaniami profilaktycznymi, którym powinni poddawać się w okresie całego życia.

Badania dzieci w ramach projektu "Bezpieczne dziecko - badamy zmiany" właśnie się rozpoczęły i potrwają do końca listopada. Dzięki finansowaniu z Fundacji PZU, wykonywane są nieodpłatnie. 

Zobacz również