Dekomunizacja ulic - głosowanie jeszcze tylko dziś

Na mocy ustawy dekomunizacyjnej, która weszła w życie 2 września 2016, nazwy ulic, które propagują ustrój komunistyczny lub inny ustrój totalitarny muszą zniknąć. W Białymstoku takich ulic jest jeszcze dziesięć. Możemy jeszcze wybrać jakie będą nazwy ulic po dekomunizacji.

Ulice do dekomunizacji

Ulice do dekomunizacji

Jeszcze tylko dziś mieszkańcy mogą składać ankiety dotyczące nowych nazw ulic. Ankiety przygotował Urząd Miejski w Białymstoku. W nich zostały opisane sylwetki proponowanych patronów. Po trzy propozycje dla ośmiu ulic, czyli Aleksandra Gorbatowa, Armii Ludowej, Eweliny Sawickiej, Juliana Leńskiego, Zygmunta Kościńskiego, Romana Paźińskiego oraz Wojsk Ochrony Pogranicza. Aż pięć propozycji dla pozostałych dwóch największych ulic, czyli Wincentego Rzymowskiego i Generała Zygmunta Berlinga. 

Mieszkańcy mogą zagłosować np. na Simona Segala, malarza pochodzącego z Białegostoku, na Bitwę Białostocką 1920, na Matkę Teresę, Józefa Hallera czy też Tadeusza Jasińskiego, bohatera obrony Grodna z 1939 roku.

Wypełnione ankiety można składać w kilku punktach w mieście:

Urząd Miejski, Słonimska 1

Zespół Szkół nr 6, przy ulicy Pietrasze 29

Publiczne Gimnazjum nr 15, przy ulicy Porzeczkowej 11

Przedszkole Samorządowe nr 58, przy ulicy Palmowej 20A

Przedszkole Samorządowe nr 71, przy ulicy Dziesięciny 50

Szkoła Podstawowa nr 51, przy ulicy Kluka 11a

Przedszkole Samorządowe nr 32, ulica K. Pułaskiego 55

Przedszkole Samorządowe nr 64, przy ulicy Dubois 12

Szkoła Podstawowa nr 21, przy ulicy Polowej 7/1

Przedszkole Samorządowe nr 7, przy ulicy Bydgoskiej 4

Prezydent Białegostoku, wybrane przez mieszkańców nazwy ulic przedstawi Radzie Miasta w formie projektów uchwał.

Zgodnie z zapisami obowiązującej od 2 września 2016 ustawy dekomunizacyjnej osoby zameldowane na tych ulicach po zmianie nazw nie muszą zmieniać dokumentów z wpisanym adresem (nowe dowody osobiste nie mają już rubryki adres zameldowania). Mogą posługiwać się obecnymi dokumentami aż do końca terminu ich ważności. Wymiana dowodów rejestracyjnych będzie bezpłatna.

Najwięcej kłopotu ze zmianą nazwy ulicy będą mieli przedsiębiorcy oraz firmy mieszczące się w tych miejscach. Mają oni obowiązek zmiany dokumentów; co więcej - muszą to zrobić na własny koszt. W grę wchodzą również zmiany w dokumentach wewnętrznych firm: na pieczątkach, papierach firmowych, szyldach reklamowych, wizytówkach, ulotkach itp.

Od 1989 roku (po upadku komunizmu) w Białymstoku zmieniono już nazwy 27 ulic, m.in. Lenina (obecnie Branickiego), Marcelego Nowotki (Świętojańska), Karola Świerczewskiego (11 Listopada), Armii Radzieckiej (Baranowicka), Feliksa Dzierżyńskiego (Legionowa), Jurija Gagarina (Solidarności), Edwarda Próchniaka (Władysława Liniarskiego), Władysława Gomułki (ks. Jerzego Popiełuszki).

Zobacz również