Czy w Białymstoku powstanie zespół szkół białoruskich?

Na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku ukazał się komunikat po spotkaniu prezydenta miasta z „przedstawicielami środowiska białoruskiego”. Spotkanie było konsultacją projektu powołania zespołu placówek oświatowych z białoruskim językiem nauczania (przedszkole i szkoła podstawowa i być może także szkoła ponadpodstawowa). Spotkanie to odbyło się bez wiedzy i udziału dziennikarzy. Niżej publikujemy nadesłany z urzędu miejskiego komunikat na temat tego spotkania. 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku [fot. wikimedia.org]

Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku [fot. wikimedia.org]

„Wysłuchanie głosu środowiska białoruskiego Białegostoku, prezentacja planów rozwoju nauki języka białoruskiego oraz zdementowanie „fake newsów” dotyczących rzekomej likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 14 – to najważniejsze elementy spotkania prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego z przedstawicielami środowiska białoruskiego. Spotkanie odbyło się w środę 26.01. w Pałacyku Gościnnym. 

– Spotkaliśmy się ponieważ chcemy rozwiać obawy mniejszości białoruskiej w Białymstoku – mówił prezydent Tadeusz Truskolaski. – Chcę podkreślić, że Białystok wspierał naukę języka białoruskiego, wspiera i wspierać będzie. Przygotowujemy PS nr 14 i SP nr 4 do stworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 gdzie rozwijana będzie nadal nauka języka białoruskiego, historii mniejszości białoruskiej i kultury, po to, by lepiej o te placówki zadbać. 

W ten sposób Białystok i mniejszość białoruska naszego miasta mogą zyskać silną, modelową  placówkę z językiem białoruskim. Takie szkoły mają już Bielsk Podlaski i Hajnówka, teraz pora na Białystok. W nowym zespole możliwa będzie nauka dzieci od przedszkola do końcowych klas szkoły podstawowej. A w przyszłości może nawet w liceum. 

Postulaty środowiska białoruskiego na spotkaniu prezentowali prof. UwB Oleg Łatyszonek oraz Urszula Iwaniuk ze Stowarzyszenia AB-BA. 

– Chcemy, żeby przedszkole i szkoła pozostały samodzielnymi jednostkami. Zależy nam na rozbudowie i modernizacji zarówno przedszkola, jak i szkoły. Bardzo ważne by SP nr 4 zyskała status bezobwodowej tak, by każde dziecko  z Białegostoku, które chce uczyć się języka białoruskiego mogło to robić – mówił Oleg Łatyszonek.

– Ważne jest żebyśmy, jako przedstawiciele mniejszości białoruskiej, mogli opiniować powoływanie nowego dyrektora placówki – dodawała Urszula Iwaniuk ze Stowarzyszenia AB-BA. – Chcemy także, by razem, w jednej klasie języka białoruskiego mogły się uczyć dzieci mniejszości białoruskiej Białegostoku, ale także dzieci imigrantów i uchodźców, którzy uciekają z Białorusi.

Inne postulaty dotyczyły zakupu sprzętu w placówkach, remontu boiska, budowy sali gimnastycznej i finansowania zajęć dodatkowych. 

– Wszystkie przedstawione postulaty musimy spokojnie przeanalizować – mówił zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Zapewniam, że zrobimy co w naszej mocy by wypracować kompromis, który jak najlepiej będzie służył dzieciom uczącym się w PS 14 i SP 4.   

– Postulat dotyczący uwzględnienia rozbudowy szkoły w planie zagospodarowania przestrzennego został spełniony jeszcze przed spotkaniem – powiedział zastępca  prezydenta Adam Musiuk. – Przygotowaliśmy projekt uchwały intencyjnej w tej sprawie, który trafi na najbliższą sesję Rady Miasta.

W spotkaniu dotyczącym rozwoju i sposobów wspierania nauki języka białoruskiego w Białymstoku udział wzięli: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, przedstawiciele środowiska białoruskiego: prof. UwB Oleg Łatyszonek, Urszula Iwaniuk – prezes Stowarzyszenia AB-BA, Jarosław Werdoni i Marek Masalski z Forum Mniejszości Podlasia oraz Julita Stepaniuk – mama dziecka uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku. Miasto Białystok reprezentowali także Rafał Rudnicki – zastępca prezydenta miasta, odpowiedzialny za edukację, Adam Musiuk, zastępca prezydenta miasta oraz Wiesława Ćwiklińska, dyrektor Departamentu Edukacji. Obecni byli także radni miejscy Joanna Misiuk, Stefan Nikiciuk, Ksenia Juchimowicz.”

Zobacz również