Cztery nowe bazary do promocji lokalnych produktów

Mońki, Tykocin, Kolno i Boćki - w tych gminach za w sumie 3,5 mln unijnego wsparcia powstaną nowe lokalne targowiska. Będą służyć przede wszystkim do "promocji lokalnych produktów". We wtorek podpisano umowy na powstanie takich miejsc w gminie Tykocin i Kolno.

Podpisanie umów z gminami Tykocin i Kolno /fot. M. Duchnowski UMWP/

Podpisanie umów z gminami Tykocin i Kolno /fot. M. Duchnowski UMWP/

Te cztery gminy wybrał w konkursie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Do konkursu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" przystąpiło dziewięć gmin. Sześć projektów zostało zweryfikowanych pozytywnie, ale funduszy starczyło tylko na dofinansowanie czterech projektów. Dwie gminy: Czeremcha i Ciechanowiec muszą poczekać, ale, jak zapowiada marszałek województwa Artur Kosicki, - Czynimy zabiegi formalno-finansowe i mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli i te wnioski załatwić pozytywnie. 

Cztery wybrane w konkursie gminy: Mońki, Tykocin, Kolno i Boćki dostaną na realizację swoich projektów w sumie blisko 3,5 mln zł. We wtorek (21.07) przedstawiciele Tykocina i Kolna podpisali umowy z na dofinansowanie z władzami województwa. Łączna kwota dofinansowania tych dwóch przedsięwzięć to blisko 1,7 mln zł.

- Targowiska są bardzo dobrym miejscem do tego, żeby rozwijać lokalne przedsiębiorstwa, żeby promować produkty lokalne, z których słynie przecież województwa podlaskie - mówił marszałek Artur Kosicki.

Tykocin otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 mln zł. Targowisko powstanie w centrum miasta, obok niego - duży parking. Burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński podkreśla, że będzie tam można promować te produkty, z których słynie jego gmina - przede wszystkim sery, wyroby mięsne i pieczywo. - Nasze miasto odwiedza wielu turystów, dlatego liczymy, że te produkty będą cieszyć się dużym zainteresowaniem - mówi Mariusz Dudziński. 

Gmina Kolno chce zbudować targowisko w Lachowie, otrzymała na ten cel prawie 680 tys. zł dofinansowania. Targowisko powstanie na działce, którą gmina nabyła w ubiegłym roku. Na potrzeby targowiska będzie zaadaptowana istniejąca tu hala.

Jak mówił wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski, na terenie gminy działają wytwórcy żywności ekologicznej czy rzemieślnicy. Większość 9-tysięcznej społeczności gminy zajmuje się produkcją rolniczą. 

- Zmiany, jakie zaszły na wsi wyodrębniły grupę rolników, którzy nie są dużymi producentami i poszukują swojej szansy zawodowej. Targowisko pozwoli wyzwolić ten potencjał - uzasadniał wójt Józef Wiśniewski.

Pozostałe z czterech gmin, które otrzymały dofinansowanie to Boćki i Mońki. Gmina Boćki, przy wsparciu 809 tys. zł dotacji, zbuduje Centrum Produktu Lokalnego. Projekt zakłada powstanie targowiska i budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów. Blisko 1 mln zł trafi do gminy Mońki. Dzięki dofinansowaniu zostanie przebudowane i unowocześnione targowisko przy ul. Kolejowej.

Zobacz również