Czerwcowe atrakcje Książnicy dla dzieci i seniorów

Seniorzy będą mogli skorzystać z prozdrowotnych warsztatów, z kolei na dzieci czeka spotkanie autorskie w duchu ekologii z Tomaszem Samojlikiem. Na czerwcowe wydarzenia zaprasza Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Czerwcowe atrakcje Książnicy dla dzieci i seniorów [fot. wrotapodlasia.pl]

Czerwcowe atrakcje Książnicy dla dzieci i seniorów [fot. wrotapodlasia.pl]

Na dorosłych, w tym szczególnie na tych 60+, atrakcje czekają 1 czerwca o godzinie 17:00 w Filii nr 7 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku przy ulicy Zielonogórskiej 2 i 2 czerwca o godzinie 11:00 w Bibliotece Publicznej w Mońkach. Warsztaty pt. „Czytanie remedium na wszystko – jak poprawić swój komfort życia” poprowadzi Marzena Żurek – edukatorka żywieniowa i promotorka zdrowego stylu życia, autorka książki „Dieta dorosłego człowieka”.

Spotkania będą okazją do zdobycia wiadomości na temat dobrze zbilansowanych posiłków i prozdrowotnych, czy nawet leczniczych korzyści wynikających z obcowania z literaturą. Poza tym uczestnicy będą mogli wykonać pomiar składu i masy ciała na analizatorze medycznym i otrzymać jego wyniki w formie drukowanej.

Dzieci z kolei Książnica zaprasza  6 czerwca na godzinę 8:30 do Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo i na godzinę 11:00 do Biblioteki Publicznej w Czyżach na spotkania autorskie i warsztaty z Tomaszem Samojlikiem zatytułowane „Na ratunek Mateczce Ziemi”. Tematem będzie ochrona przyrody i klimatu oraz bogactwo przyrodnicze Puszczy Białowieskiej.

Spotkania są częścią projektu „PROaktywnie z książką” realizowanego przez Książnicę Podlaską dzięki dotacji w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2022”.

Źródło: Książnica Podlaska

Zobacz również