Czas pomyśleć o swoich PIT-ach

Pierwsze miesiące nowego to czas, kiedy najbardziej intensywnie myślimy o swoich PIT-ach. Termin składania zeznań za 2017 rok upływa 30 kwietnia, niemniej niektóre PITy muszą znaleźć się w urzędach skarbowych już do końca stycznia. Oto krótki poradnik podatkowy.

Urzędy skarbowe już czekają /fot. Wrota Podlasia/

Urzędy skarbowe już czekają /fot. Wrota Podlasia/

Z końcem stycznia upływa termin na złożenie zeznania PIT-28. To dla podatników rozliczających zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych:

- prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno indywidualnie, jak i w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych;

- osiągający przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Po zakończeniu roku podatkowego, podatnicy będący na tzw. "ryczałcie", powinni złożyć zeznanie PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego. Czas do końca miesiąca mają także podatnicy rozliczający się na zasadach karty podatkowej, czyli składający zeznanie PIT-16A oraz osoby duchowne składające PIT-19A.

CORAZ WIĘCEJ E-PITÓW

Na złożenie innych zeznań PIT, w tym najpopularniejszych PIT-37 i PIT-36, mamy zgodnie z ustawą czas do 30 kwietnia. W tym roku jest to poniedziałek, czyli dzień roboczy, co oznacza, że nie ma możliwości przedłużenia go o kilka kolejnych dni. Tak dzieje się w przypadku gdy 30 kwietnia przypada na dzień wolny od pracy, wówczas termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po 30 kwietnia.

Warto pamiętać, że coraz mniej osób przychodzi w tym celu do urzędów skarbowych. Obecnie większość podatników wypełnia ten obowiązek z własnego domowego komputera. W ubiegłym roku w województwie podlaskim złożono ponad 213 tys. e-PITów i liczba ta systematycznie wzrasta.

PRZEZ INTERNET SZYBCIEJ

Elektroniczne wypełnienie i złożenie zeznania ułatwia system e-deklaracje, który umożliwia szybkie i bezpieczne składanie deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.


PFR - usługa polegająca na udostępnieniu podatnikowi propozycji rozliczenia rocznego. Podatnik nie musi wypełniać sam zeznania podatkowego - robi to za niego administracja skarbowa. Należy pamiętać, że jest to propozycja rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać lub nie. Jeśli skorzysta z usługi PFR, to powinien sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz elektronicznie wysłać deklarację. Usługa PFR będzie dostępna na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) od 15 marca 2018 r.

Oczywiście cały czas jest także możliwość wypełnienia zeznania w formie papierowej i złożenia go w siedzibie urzędu skarbowego lub przesłania pocztą.

NOWOŚCI PODATKOWE

Oto najważniejsze wśród tegorocznych nowości podatkowych:

Zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku dla zarabiających najmniej i najwięcej - w rozliczeniach za 2017 r. wysokość kwoty wolnej od podatku przysługująca podatnikowi zależy od poziomu jego dochodów. Podatnicy, u których podstawa opodatkowania nie przekroczy 6600 zł, będą mieli kwotę wolną w wysokości 1188 zł, co oznacza, że w takim przypadku nie wystąpi konieczność zapłaty podatku. Z kolei osoba, u której podstawa opodatkowania wyniesie 127.000 zł lub więcej, w ogóle nie będzie miała kwoty wolnej. Przeważająca większość podatników nie odczuje jednak tej zmiany.

/fot. archiwum Bia24/

/fot. archiwum Bia24/

Szczegółowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku można znaleźć w broszurach informacyjnych do poszczególnych formularzy PIT (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Podwyższenie o 100% rocznego limitu dotyczącego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, tj. z obecnych 42.764 zł do kwoty 85.528 zł z jednoczesnym ograniczeniem stosowania tych kosztów do określonego rodzaju działalności twórczej.

Przy uzyskiwaniu dochodów z najmu opodatkowanych ryczałtem w wysokości 8,5%, w sytuacji gdy roczne przychody przekroczą kwotę 100 tys. zł, wówczas nadwyżka przychodów ponad kwotę 100 tys. zł będzie opodatkowania ryczałtem w wysokości 12,5 proc.

Najważniejsze informacje dotyczące składania zeznań podatkowych za 2017 rok, podlaska Krajowa Administracja Skarbowa będzie przekazywać na bieżąco w trakcie trwania tegorocznej kampanii PIT.

Można też kontaktować się z Krajową Informacją Skarbową pod nr tel. +22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) lub 0 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych), a także bezpośrednio z podlaskimi urzędami skarbowymi.

Źródło: Podlaska KAS

Zobacz również