Czas na Suchowolę i Sztabin. Coraz bliżej do budowy obwodnic

Do wojewody podlaskiego trafiły wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dotyczące obwodnicy Suchowoli i obwodnicy Sztabina. Złożono je przed terminem wynikającym z umowy.

[fot. GDDKiA]

[fot. GDDKiA]

Budowa obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8

Celem inwestycji jest wybudowanie ok. 4,23 kilometrowej obwodnicy Sztabina będącej częścią drogi krajowej nr 8. Budowa obwodnicy m. Sztabin została ujęcia w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Obecnie droga krajowa nr 8 klasy GP [przyp. red.  droga główna ruchu przyspieszonego] przebiega przez centrum Sztabina. Po drodze odbywa się ruch tranzytowy na kierunku północ – południe. Droga obsługuje również ruch gospodarczy w tym rejonie oraz ruch turystyczny nasilony szczególnie w okresie letnim. Powoduje to znaczne ograniczenie płynności ruchu drogowego oraz stanowi dodatkowe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Budowa obwodnicy Sztabina ma kluczowe znaczenie dla poprawy przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego w ciągu DK nr 8, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w korytarzu istniejącej DK nr 8, odseparowania ruchu lokalnego (w tym pojazdów rolniczych) od ruchu tranzytowego i oczywiście poprawy warunków środowiskowych mieszkańców miejscowości.

"Główną zmianą w sieci drogowej wynikającą z realizacji przedsięwzięcia będzie ograniczenie dostępności do nowej drogi krajowej nr 8, co wpłynie na sposób przemieszczania się, a tym samym bezpieczeństwo ruchu lokalnego. W ramach zadania wybudowana zostanie ponad 700-metrowa estakada nad Doliną Biebrzy" - czytamy na stronie www.obwodnica-sztabina.pl. Wartość kontraktu to niemal 140 mln zł.  

Natomiast obwodnica Suchowoli będzie mieć 15 km długości i od strony wschodniej ominie Suchowolę oraz szereg mniejszych miejscowości, tj. Zagórze, Wysokie, Skindzierz, Chodorówkę Nową, Poświętne oraz Krzywą. Tym samym wyprowadzi z nich ruch tranzytowy. Wartość umowy to ponad 249 mln zł.  

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uzyskanie decyzji ZRID [przyp.red. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej] dla każdej z obwodnic umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych w terenie. Uzyskanie decyzji spodziewane jest za ok. 7 miesięcy, czyli w I/II kw. 2023 r. a zakończenie inwestycji za kolejnych 19 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych), czyli w 2025 r.

Program budowy 100 obwodnicy w województwie podlaskim

Obok obwodnic Sztabina i Suchowoli, Program budowy 100 obwodnicy obejmuje w województwie podlaskim także obwodnice: Białobrzegów, Augustowa i Zambrowa.  

Na obwodnicy Augustowa i Zambrowa trwają prace przygotowawcze zmierzające do przygotowania dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji środowiskowej. Na obwodnicy Bałobrzegów trwa uszczegóławianie posiadanej dokumentacji projektowej. Po zakończeniu prowadzonych prac będzie możliwe ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu i budowy każdej z obecnie przygotowywanych obwodnic.

 

 

 

Źródło: www.obwodnica-sztabina.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zobacz również