Choroszczy nadzieja na lepszą wodę

Prawie 20 mln zł dofinansowania otrzyma gmina Choroszcz oraz działający na tym terenie Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. Unijne pieniądze przekazuje urząd marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

foto. Bia24

foto. Bia24

W ramach przyznanego dofinansowania realizowanego w trybie "Zaprojektuj i zbuduj", gmina Chroszcz rozbuduje i przebuduje oczyszczalnię ścieków w Choroszczy wraz z przebudową głównej przepompowni - 19-letni budynek oraz system (oddane do użytku w 1998 roku) uzyskają nowe instalacje umożliwiające podłączenie nowych odbiorców, którzy sukcesywnie osiedlają się w gminie Choroszcz. Nowe urządzenia w znaczący sposób poprawią sprawność i niezawodność oczyszczalni, pozwolą też na oszczędności w użytkowaniu systemu oraz w samej gospodarce nieczystościami.

W ramach dotacji Choroszcz przebuduje i wybuduje sieć wodno-kanalizacyjną w dziewięciu ulicach w mieście, a mianowicie: H. Sienkiewicza, J.K. Branickiego, Narwiańskiej, Rybackiej, A. Mickiewicza, F. Karpińskiego, Bobrowej, Lisiej i Sarniej. W rezultacie wybudowane zostaną ponad 4 km nowej sieci sanitarnej i niemal kilometr sieci wodociągowej, przebudowanych zostanie 2,5 km sieci wodociągowej, zwiększona zostanie średnica magistrali wodociągowej,

co z kolei umożliwi podłączenie do systemu wodnego nowych odbiorców, zwiększy się też bezpieczeństwo i zniweluje awaryjność systemu.

Dofinansowanie pozwoli też na przebudowanie Stacja Uzdatniania Wody w Choroszczy, wraz z budową dwóch nowych studni. Zabiegi te usprawnią sam proces dostarczania wody do mieszkańców, zwiększą niezawodność urządzeń i poprawią jakość wody. Wydajność SUW zwiększy się z obecnych 90m3/h do maksymalnych 200m3/h.

Przedsięwzięcie z tak poważnym wsparciem finansowym zostanie zrealizowane do końca 2018 roku. A w jego wyniku ok. 8 tys. beneficjentów otrzyma wsparcie.

- Wsparcie, o którym mówimy, liczone jest w mniejszym stopniu wielkościami liczbowymi czy fizycznymi, ale przede wszystkim znacznym podwyższeniem jakości korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Choroszcz - mówi Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy. - Przedsięwzięcie, które realizujemy jest naszym mieszkańcom bardzo potrzebne ponieważ mieszkańców z roku na rok przybywa, a od lat jakość wody w gminie nie jest zadowalająca. Choć na bieżąco czyścimy oraz przepłukujemy gminne wodociągi, a Sanepid systematycznie kontroluje jakość naszych wodociągów i kontrole te wypadają pozytywnie, jakość wody w gminie nie do końca spełnia nasze oczekiwania. W poprzednim roku doszło nawet do tego, że, aby dokonać niezbędnych czynności przy oczyszczalni oraz Stacji Uzdatniania Wody, na kilka dni zmuszeni byliśmy je zamknąć - mówi Robert Wardziński.

Projekt, realizowany przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nosi nazwę "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz", otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami,

Działania 6.2 Ochrona wody i gleb.

Zobacz również