Choroszcz. Budżet Obywatelski dla strażaków i szkoły

Poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców Choroszczy w ramach Budżetu Obywatelskiego. Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna dostanie sprzęt ochronno-ratowniczy, a uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza zyskają scenę teatralną.

[fot. Miasto Choroszcz]

[fot. Miasto Choroszcz]

W dniach 2-13 października mieszkańcy Choroszczy mogli oddać swój głos i zdecydować które z zakwalifikowanych do ewentualnej realizacji projektów będą wdrażane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2024 rok. Głosy można było oddawać tradycyjnie - wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją do urny, jak również elektronicznie, wysyłając wypełnioną kartę na wskazany adres mailowy.

Do głosowania stanęło blisko 1300 choroszczan, którzy zdecydowali, że przeznaczone w budżecie 200 tys. zł w 2024 roku powierzą jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy oraz miejscowej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza. Przy czym - co warte odnotowania - przewaga głosów okazała się przytłaczająca, odpowiednio: 1094 do 172.

Choroszczańska OSP już po raz drugi wywalczyła środki obywatelskiej na swoja działalność na rzecz mieszkańców, niemniej takiej przewagi nad "konkurencją" dotąd nie odnotowano. Najmniej, bo zaledwie 14 głosów uzyskał projekt zakupu kontenerowej szatni sportowej na potrzeby zawodniczek drużyn dziecięco-młodzieżowych Lambada Girls Choroszcz. 

- Gratuluję naszej choroszczańskiej OSP ponownej mobilizacji mieszkańców, którzy przekonani są o potrzebie wsparcia sprzętem ratowniczo-ochronnym tej znanej i lubianej formacji. Bo to nie pierwszy raz, kiedy strażacy-ochotnicy realizują obywatelskie inwestycje. Gratuluję też tegorocznemu debiutantowi: uczniom SP Choroszcz, którzy mają za sobą realizację Szkolnych Budżetów Partycypacyjnych - mówi Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy.

W ramach projektu, OSP Choroszcz, za kwotę 100 tys. zł planuje zakup wyposażenia ochronnego: umundurowania oraz sprzętu ratownictwa techniczno-drogowego i gaśniczego - wszystko po to, by podnieść poziom bezpieczeństwa. Strażacy-ochotnicy, w sytuacji nagłych zdarzeń, narażeni są na największe niebezpieczeństwo, ponieważ jako pierwsi docierają z pomocą do miejsca zdarzenia. Tak więc, im większy i nowocześniejszy jest poziom ochrony strażaków, tym większe możliwości w niesieniu pomocy ludziom w potrzebie.

Projekt uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, którego szacunkowy koszt to 100 tys. zł, jest realizacją pomysłu zrodzonego podczas przygotowań do wielu uroczystości szkolnych, imprez edukacyjnych i kulturalnych na terenie placówki. W szkole uczy się duża grupa uczniów uzdolnionych muzycznie, tanecznie i artystycznie, którzy chętnie biorą udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych; duża ich liczba zgłasza się też do proponowanych przez nauczycieli działań sceniczno-teatralnych. Dzięki zakupionemu sprzętowi, uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty i poszerzać umiejętności artystyczne. Szkoła z kolei zyska możliwość profesjonalnego kształtowania potrzebnych umiejętności występów publicznych. Wnioskodawcy liczą na to, że efekty przyszłej pracy z uczniami na scenie wpłyną na rozwój samej placówki i promocję szkoły w środowisku.

Źródło: Miasto Choroszcz

Zobacz również