Chcesz zostać celnikiem? Właśnie trwa nabór

Do 21 marca kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby. Na osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego czeka 25 etatów w granicznych drogowych oddziałach celnych w: Kuźnicy, Bobrownikach i Połowcach podlegających Podlaskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Białymstoku.

źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Podstawowe wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej to: obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia.

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą: weryfikacja formalna złożonych dokumentów, test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa RP w UE, aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dokonywana jest ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby.

Zakres zadań na stanowiskach, na które prowadzony jest nabór obejmuje m.in. obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, wszczynanie postępowań o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS

Aktualnie w Krajowej Administracji Skarbowej w woj. podlaskim zatrudnione są 2 304 osoby, w tym 907 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Zobacz również