Chcesz wstąpić do Straży Granicznej? Funkcjonariusze zapraszają na spotkania online

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej rozpoczęli we wtorek (23.03.) cykl spotkań online z młodzieżą. Dotyczą one naboru do służby w Straży Granicznej.

fot. Straż Graniczna

fot. Straż Graniczna

Pierwsze wirtualne spotkanie odbyło się z uczniami klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku. W trakcie zajęć funkcjonariusz Wydziału Kadr i Szkolenia Podlaskiego Oddziału SG przybliżył młodzieży specyfikę służby w Straży Granicznej. Zapoznał uczniów z kryteriami, jakie należy spełnić, by zostać funkcjonariuszem. Spotkanie było też doskonałą okazją do odpowiedzi na nurtujące młodych ludzi pytania dotyczące naboru.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Warto pamiętać, że Podlaska Straż Graniczna prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce "nabór".

W tym roku Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje kolejne przyjęcia do służby w czerwcu, październiku i grudniu.

Zobacz również