BIA24 - Chcesz promować woj. podlaskie? Trwa konkurs ofert
Wiadomości

Chcesz promować woj. podlaskie? Trwa konkurs ofert

2020-01-22 13:17:57
Bia24.pl Chcesz promować woj. podlaskie? Trwa konkurs ofert
Gmina Michałowo /Archiwum BIA24/

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego, realizowanych w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia stycznia 2020 r. w sferze turystyki i krajoznawstwa.

Są trzy rodzaje zadań. Pierwsze to popularyzacja turystyki aktywnej (w tym rowerowej i wodnej, poprzez organizację bezpłatnych imprez i wydarzeń sportowo-turystycznych oznaczeniu ponadlokalnym, takich jak: rajdy piesze, rowerowe, regaty itp.). Drugie - kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie, odnawianie (renowację) szlaków pieszych i rowerowych. Kolejne to wspieranie rozwoju produktów turystycznych m.in. poprzez promowanie szlaków kulturowych (jako atrakcyjnej, całorocznej oferty turystycznej) oraz kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa (dla rozwoju turystyki i ochrony tych elementów).


Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 22 stycznia do 14 lutego 2020 r. poprzez serwis witkac.pl.


Po złożeniu oferty należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).


Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w terminie w terminie do 17 lutego 2020 r.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki (tel. 85 66 54 485 lub 85 66 54 484).


autor BIA24
eve
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej