Chcesz być strażnikiem miejskim? Jest okazja

Straż Miejska w Białymstoku ogłasza nabór kandydatów na sześć stanowisk aplikanta. Do obowiązków aplikanta należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

/Archiwum BIA24/

/Archiwum BIA24/

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać: wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Chętni do pracy w szeregach strażników miejskich powinni złożyć dokumenty do 18 października 2019 roku w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Składowej 11.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiejhttp://smbip.um.bialystok.pl/.

Zobacz również